Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie 5 latkó – grudzień 2021

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie 5 latkó – grudzień 2021

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc grudzień
w grupie 5-latków

 

 1. Jak wyglądał świat przed milionami lat

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne :

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie wyglądu i nazw wybranych dinozaurów,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,
 • rozwijanie sprawności fizycznych,
 • rozwijanie umiejętności obrazowania tekstu ruchem,
 • rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • wykorzystywanie w pracy materiałów odpadowych,
 • poszerzanie wiadomości o produktach pochodzących z chemicznej obróbki węgla kamiennego,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,

integrowanie się dzieci.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie w słowach głosek początkowych (w nagłosie)
 • rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu)

Przygotowanie do czytania

 • obserwowanie nauczyciela czytającego książeczki i podejmowanie prób naśladowania go (zainteresowanie nabywaniem umiejętności czytania)

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej

Elementy matematyki

Liczenie

 • liczenie elementów w naturalnych sytuacjach, np. ręczników w łazience, par butów w szatni, kwiatów w wazonie itp.

 

 

 1. Idzie zima ze śniegiem

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne :

 • rozwijanie mowy,
 • zapoznanie z oznakami nowej pory roku,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • dostrzeganie cykliczności dni tygodnia,
 • rozwijanie sprawności fizycznych,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • wykonywanie uproszczonych kroków walca,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • wykorzystanie w pracy różnych materiałów,
 • poznawanie nazw sportów zimowych,
 • zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych,
 • badanie i określanie właściwości fizycznych śniegu,
 • ukazywanie niebezpieczeństw grożących podczas zabaw na śniegu.

 

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu)
 • wyodrębnianie w słowach głosek początkowych (w nagłosie)

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności ruchowej

Elementy matematyki

Liczenie

 • liczenie elementów w naturalnych sytuacjach, np. ręczników w łazience, par butów w szatni, kwiatów w wazonie itp.

 

 • Idą święta

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne :

 • rozwijanie mowy,
 • zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • rozumienie sensu informacji podanych w formie symboli,
 • rozwijanie sprawności fizycznych,
 • reagowanie na dźwięki o różnej wysokości,
 • rozwijanie swobody ruchów w przestrzeni,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • składanie formy przestrzennej według instrukcji,
 • zapoznanie z tradycjami świątecznymi,
 • przygotowanie prostych wypieków,
 • zachęcanie do sprawiania przyjemności bliskim osobom,

utrwalanie swojego adresu zamieszkania.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu)
 • wyodrębnianie w słowach głosek początkowych (w nagłosie)

Przygotowanie do czytania

 • obserwowanie nauczyciela czytającego książeczki i podejmowanie prób naśladowania go (zainteresowanie nabywaniem umiejętności czytania)

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności ruchowej

Elementy matematyki

Intuicja geometryczna

 • nazywanie figur geometrycznych: koło, trójkąt

 

 1. Projekt: Przyjaźń

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne :

 • kształtowanie atmosfery życzliwości i akceptacji wśród dzieci,
 • uświadamianie istoty charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń,
 • zapoznanie z pojęciem przyjaźń,
 • uświadamianie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka,
 • kształtowanie umiejętności utrzymywania poprawnych kontaktów z rówieśnikami,
 • kształtowanie właściwych reakcji w sytuacjach trudnych – nieporozumieniach, konfliktach i sporach rówieśniczych,
 • integrowanie grupy i rozwijanie pozytywnych relacji rówieśniczych,
 • odpowiadanie na pytania i formułowanie własnych,
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami w trakcie konfliktów rówieśniczych,
 • rozumienie znaczenia wszystkich emocji (przyjemnych/nieprzyjemnych) towarzyszących różnym sytuacjom,
 • rozwijanie koncentracji uwagi i mowy,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania siebie za pomocą komunikatów werbalnych,
 • rozwijanie pracy w zespole oraz wyobraźni i ekspresji twórczej.
Skip to content