fbpx

Opłaty

Raz w miesiącu opiekun zobowiązany jest wpłacić opłatę za wyżywienie oraz opłatę stałą w wysokości 600 zł. Czesne wpłacane jest do 5. dnia każdego miesiąca. Jest to opłata z góry za każdy rozpoczęty miesiąc.

Jednorazowa opłata 200 zł.

Na początku każdego roku pobierana jest opłata na ubezpieczenie dziecka na cały rok szkolny.

Ubezpieczenie jest dobrowolne i kosztuje około 56 zł/rok.

Istnieje możliwość zapisania dziecka na zajęcia dodatkowe z tańca lub karate. Koszt tych zajęć to około 100 zł/miesiąc.

W przypadku pozostawienia dziecka w przedszkolu po godzinie 18.00 za każdą rozpoczętą godzinę pobytu w przedszkolu pobierana jest opłata w wysokości 20 zł.

Numer konta bankowego: 18 1240 1372 1111 0010 7361 0897