Program „Wokół Przedszkola”

Program  wychowania przedszkolnego „Wokół Przedszkola” jest wiodącym programem w naszym przedszkolu na rok szkolny 2018/2019.

Autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska

„Nowy, w pełni zgodny z założeniami obowiązującej podstawy programowej program wychowania przedszkolnego.”

„Główną zaletą programu jest jego innowacyjna koncepcja, w której Autorki odwołują się do warstwicowej teorii wychowania i na niej budują strukturę treści w podziale na pięć warstw (biologiczną, psychologiczną, socjologiczną, kulturologiczną i duchową). Umiejętnie łączą również założenia teoretyczne z praktyką, odwołując się do koncepcji humanistycznej człowieka. Wskazują słusznie na potrzebę indywidualizacji w organizowaniu środowiska uczenia się dziecka. Program jest w pełni zgodny z nową podstawą programową.”

Skip to content