Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej https://przedszkolezygzak.pl/

I W związku z wejściem dnia 25.05.2018 nowej ustawy o Rozporządzeniu Ogólnym o Ochronie Danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest MAC Przedszkole Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach pod adresem: 25-561 Kielce ul. W. Witosa 76 wpisana do rejestru przedsiębiorstw KRS nr: 0000675804, Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS,
Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Niniejszy dokument zawiera również informacje o wykorzystaniu plików cookies i innych technologiach śledzących w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej.
Administratorem niniejszej strony oraz administratorem danych osobowych jest: MAC Przedszkole Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach pod adresem: 25-561 Kielce ul. W. Witosa 76 wpisana do rejestru przedsiębiorstw KRS nr: 0000675804, Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS,

II Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.
Dane osobowe są gromadzone i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
W razie jakichkolwiek wątpliwości lub dodatkowych pytań związanych z niniejszym dokumentem (polityką prywatności, informacjami o cookies, regulaminem) możesz skontaktować się z nami, wysyłając email na adres : kontakt@przedszkolezygzak.pl

1. Zbierane dane osobowe dotyczą:
• użytkowników naszej strony internetowej;
• naszych Klientów,
• wykonawców;
• pracowników;
• konsumentów;
• osób, które kontaktują się z nami w jakikolwiek sposób;
• kandydatów do pracy.

2. Sposób zbierania danych osobowych:
• kontakt telefoniczny lub bezpośredni
• podczas kontaktowania się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych, aplikacji lub podobnych technologii;

3. Rodzaj zbieranych danych osobowych:
Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, płeć, wizerunek, adres e-mail, numer telefonu, adres firmowy lub domowy i inne dane kontaktowe, historię komunikacji
z Tobą (w tym notatki z rozmów i spotkań) oraz informacje finansowe. W momencie korzystania
z naszej strony internetowej, technologie śledzące zbierają pewne dane statystyczne, które wysyłane są przez przeglądarkę do naszej witryny. Obejmuje to informacje takie jak adres IP, rodzaj przeglądarki oraz systemu operacyjnego, język i ustawienie strefy czasowej, czasy dostępu i adresy odsyłających stron internetowych.

4. Cele, zbierania i przetwarzania danych osobowych:
• pragniemy zapewnić Ci informacje na tematu usług oraz produktów z naszej oferty;
• w celu prowadzenia działań marketingowych i analitycznych;
• wysyłka e-maili i newsletterów;
• poprawa naszych usług oraz produktów;

• umożliwienia zgłaszania problemów z naszym serwisem;
• przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji;
• zbieramy również dane w celach rekrutacyjnych;

5. Podstawa prawna zbierania i przetrzymywania danych osobowych:
Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w odniesieniu do danych osób podpisujących umowę: art.6 ust.1 lit. b) RODO ( przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy), w odniesieniu do danych dzieci uczęszczających do przedszkola : art.6 ust.1 lit. e) RODO ( przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym ) oraz art. 6. Ust. 1 lit a) RODO ( zgoda osoby uprawnionej).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji umowy zawieranej pomiędzy opiekunem prawnym dziecka a przedszkolem.
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji umowy, a po jej wygaśnięciu – przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. maja Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Cele udostępniania danych osobowych:
Dane osobowe mogą być udostępniane:
• osobom trzecim, w tym organom państwowym, dostawcom usług IT oraz osobom zaangażowanym przez naszą firmę w celu świadczenia i realizacji usług wymaganych i zamówionych przez przedszkole.
• w celu uzyskania porady prawnej lub innej profesjonalnej porady;
• w celu reagowania na wniosek prawny lub wypełnianie obowiązków prawnych;

7. Bezpieczeństwo danych osobowych:
Nasza firma podejmuje uzasadnione techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą i nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem, niewłaściwym użyciem, modyfikacją lub ujawnieniem.

8. Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji umowy, a po jej wygaśnięciu – przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

9. Prawo do uzyskiwania dostępu i poprawiania danych osobowych:
Obowiązujące przepisy prawne dotyczące ochrony danych osobowych, dają osobom fizycznym możliwości:
– by uzyskać kopię danych osobowych, które posiada przedszkole;
– by sprostować, usunąć lub ograniczyć przetwarzanie danych osobowych, osoba zainteresowana powinna wysłać wiadomość email na adres: kontakt@przedszkolezygzak.pl i poinformować placówkę.

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, przysługują klientom następujące uprawnienia:
• prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w związku z przetwarzaniem przez nas danych.

Powyższe uprawnienia realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO.

10. Pliki cookies oraz inne technologie śledzące:
Cookies są to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na każdym urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Cookies:
• zapewniają prawidłowe funkcjonowanie niniejszej strony,
• poprawiają szybkość i bezpieczeństwo korzystania z niniejszej strony,
• ulepszają funkcje dostępne dla Ciebie na stronie,
• korzystają z narzędzi analitycznych i marketingowych,
• pozwalają na wyświetlanie na stronach filmy z serwisu YouTube,
• zapewniają funkcje społecznościowe.
Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania przez nas plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc.
Korzystamy w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie naszej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.?

Możesz odwiedzać nasze strony internetowe bez informowania nas, kim jesteś lub ujawniania swoich danych osobowych. Jednak nasza firma i firmy świadczące usługi na rzecz lub w naszym imieniu mogą wykorzystywać różne technologie, takie jak pliki cookie i pikseli zliczających (piksel 1 x 1), w celu gromadzenia danych nieosobowych, które będą dla nas widoczne po Twojej wizycie. Wyraźnie poprosimy Cię o zgodę na używanie plików cookie w naszej witrynie.
Pliki cookie są używane do zbierania ogólnych danych statystycznych na temat naszej strony, takich jak ilość odwiedzin.
Dane nieosobowe to informacje, które dotyczą Ciebie, ale nie pozwalają Cię zidentyfikować jako konkretnej osoby, bezpośrednio lub pośrednio. Te dane to typ przeglądarki, adres URL poprzedniej strony internetowe, którą odwiedziłeś, połączenie internetowe, urządzenie którego używasz aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej itp. Nasza firma bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich, może automatycznie zbierać określone dane nieosobowe w czasie gdy korzystasz z naszej strony internetowej. Możemy również zbierać dane nieosobowe, które dobrowolnie przekazujesz, takich jak informacje zawarte w odpowiedzi na kwestionariusz lub ankietę.

11. Zmiana oraz aktualizacja niniejszej Polityki prywatności:
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie poprzez publikację jej na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem każdego jest zapoznanie się polityką prywatności za każdym razem, gdy przesyłasz nam informacje lub składasz zamówienie.
12. Media społecznościowe:
Nasza strona może również zawierać wtyczki mediów społecznościowych i formularze kontaktowe, takie jak wtyczki Facebook czy Twitter itd.. Te funkcjonalności mogą zbierać adres IP użytkownika, informacje o odwiedzanych stronach w naszej witrynie i instalować na Twoim komputerze plik cookie, aby ta funkcja działała prawidłowo. Media społecznościowe i formularze kontaktowe mogą być obsługiwane przez

osoby trzecie. Zapoznaj się z polityką prywatności firm, która je dostarczają.

13. Logi serwera:
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

14. Pytania i skargi:
Problemy lub skargę dotyczącą sposobu, w jaki nasza firma wykorzystała dane osobowe, można zgłosić pisemnie na adres mailowy: kontakt@przedszkolezygzak.pl
Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany postępowaniem w sprawie zapytanie lub skargi dotyczących Twoich danych osobowych masz prawo zgłosić to Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Skip to content