Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie 3 latków- grudzień 2021

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie 3 latków- grudzień 2021

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W GRUPIE

3 – LATKÓW NA MIESIĄC GRUDZIEŃ.

 

 

I  Jak wyglądał świat przed milionami lat

 

Przyroda

Przyroda zimą

 • poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat.

Procesy poznawcze

Słownictwo

 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

Uwaga

 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • Początkowa nauka czytania i pisania
 • Percepcja wzrokowa
 • układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela.
 • Słuch fonematyczny
 • rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.
 • Przygotowanie do pisania
 • rozwijanie orientacji przestrzennej poprzez poznawanie części ciała oraz określanie położenia przedmiotów względem siebie.
 • Elementy matematyki
 • Orientacja przestrzenna
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.
 • Liczenie
 • liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.
 • Koledzy, grupa przedszkolna
 • Współdziałanie w grupie
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.
 • Działalność plastyczna
 • Zainteresowania plastyczne
 • lepienie z masy solnej.
 • W świecie sztuki – muzyka
 • Muzyka i śpiew
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • Muzyka i ruch
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych
 • Aktywność ruchowa
 • Sprawność ruchowa
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych

 

Tydzień II Idzie zima ze śniegiem

 

Przyroda

Obserwacja przyrody

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola.

Przyroda zimą

 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą
 • poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (niska temperatura, opady śniegu itp.).

Rozwój fizyczny

Higiena ciała i otoczenia

 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.

Procesy poznawcze

Uwaga

 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • Aktywność językowa
 • Zabawy dźwiękami
 • maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela.
 • Słownictwo
 • nazywanie: elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.
 • Wypowiedzi ustne
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • Początkowa nauka czytania i pisania
 • Percepcja wzrokowa
 • układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela.
 • Słuch fonematyczny
 • rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.
 • Elementy matematyki
 • Klasyfikowanie
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • Koledzy, grupa przedszkolna
 • Współdziałanie w grupie
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.
 • Działalność plastyczna
 • Obcowanie ze sztuką
 • oglądanie reprodukcji znanych powszechnie obrazów i swobodne wypowiadanie się na ich temat.
 • Zainteresowania plastyczne
 • rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).
 • W świecie sztuki – muzyka
 • Muzyka i śpiew
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
 • Muzyka i ruch
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych
 • Instrumenty perkusyjne
 • poznawanie sposobu gry na instrumentach perkusyjnych.
 • Aktywność ruchowa
 • Sprawność ruchowa
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych

 

Tydzień III W oczekiwaniu na święta

 

Rodzina

Więzi rodzinne

 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.

Procesy poznawcze

Uwaga

 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Zabawy dźwiękami

 • maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela.

Ćwiczenia artykulacyjne

 • słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Początkowa nauka czytania i pisania

Percepcja wzrokowa

 • obserwowanie czynności wykonywanych przez osoby i naśladowanie tych czynności (np. zabawa Rób to co ja)
 • układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela.

Słuch fonematyczny

 • rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.

Liczenie

 • liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
 • liczenie na palcach.

Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

Koledzy, grupa przedszkolna

Współdziałanie w grupie

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

Działalność plastyczna

Obcowanie ze sztuką

 • dostrzeganie piękna wokół siebie, np. wystroju sali przedszkolnej, różnorodności roślin (kolorów, zapachów, kształtów kwiatów) występują cych w ogrodzie przedszkolnym
 • tworzenie prac plastycznych różnymi technikami.
 • Barwy wokół nas
 • rozpoznawanie i nazywanie barw podstawowych (czerwona, żółta, niebieska) i wybranych barw pochodnych (zielona, pomarańczowa, fioletowa).
 • W świecie sztuki – muzyka
 • Muzyka i śpiew
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
 • Muzyka i ruch
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych
 • Aktywność ruchowa
 • Sprawność ruchowa
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych

 

Tydzień IV Projekt książka

 

Początkowa nauka czytania i pisania

Kącik książki

 • wybieranie książeczek do czytania
 • samodzielne oglądanie książeczek, czytanie na niby
 • wdrażanie do dbania o książki, właściwego obchodzenia się z nimi
 • wykonywanie dekoracji do kącika książki, np. ilustracji do ulubionych książek
 • poznawanie budowy książki (okładka, strona redakcyjna, ilustracje)
 • ustalanie sposobu korzystania z książek.

Zainteresowania czytelnicze

 • słuchanie wierszy, krótkich opowiadań o prostej fabule – polskich i zagranicznych autorów
 • tworzenie własnych książeczek o tematyce bliskiej dzieciom.

Procesy poznawcze

Myślenie (twórcze)

 • uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych).

Myślenie (logiczne)

 • wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania.

Uwaga

 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Działalność plastyczna

Obcowanie ze sztuką

 • oglądanie ilustracji w książkach dla dzieci.

W świecie sztuki – film

Filmy dla dzieci

 • dzielenie się wrażeniami na temat obejrzanych filmów.
 • Rodzina
 • Własne możliwości
 • poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności i w konfrontacji z rówieśnikami (określanie: sam potrafię…).
 • Koledzy, grupa przedszkolna
 • Współdziałanie w grupie
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.
 • Aktywność ruchowa
 • Sprawność ruchowa
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.
 • Bezpieczeństwo
 • Dbałość o bezpieczeństwo

 

Skip to content