Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze- Nice Mice- kwiecień 2021

Zamierzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej na miesiąc

kwiecień w grupie 5-latków

 

 

I Wiosenne powroty

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie nazw ptaków,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej słów,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • układanie działań do podanych zadań,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • utrwalanie poznanej piosenki,
 • rozwijanie umiejętności płynnego poruszania się w przestrzeni,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • utrwalanie cech ptasich na podstawie wilgi,
 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania przyrodą,
 • zachęcanie do robienia porządków w swoim otoczeniu,
 • zintegrowanie dzieci,
 • zapoznanie z wyglądem szpaka.

 

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

Przygotowanie do pisania

 • odróżnianie druku od pisma
 • dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Dodawanie i odejmowanie

 • rozwiązywanie zdań tekstowych o tematyce bliskiej dzieciom; stosowanie metody symulacyjnej.

II Wielkanoc

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie zwyczajów wielkanocnych,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • przeliczanie i dodawanie w zakresie dziesięciu,
 • poznawanie różnych pisanek,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • tworzenie akompaniamentu do zwrotek piosenki,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • składanie i zaginanie papieru według instrukcji,
 • poznawanie budowy i właściwości jajka,
 • zapoznanie z ciekawostkami na temat pisanek,
 • zapoznanie z tym, do czego można wykorzystać jajka,
 • przygotowanie prostych potraw z jajek,
 • zapoznanie ze zwyczajem oblewania się wodą w lany poniedziałek.

 

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

Przygotowanie do pisania

 • odróżnianie druku od pisma
 • dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Liczenie

 • liczenie obiektów i pokazywanie ich liczby na zbiorach zastępczych (np. na palcach)
 • poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby 10; znaków: <, >, = oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.

IIII Wiosna na wsi

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie zwierząt z wiejskiego podwórka,
 • rozwijanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie umiejętności mierzenia,
 • mierzenie długości stopami, krokami,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie szybkiej reakcji na ustalone sygnały,
 • rozwijanie umiejętności stosowania różnego metrum podczas rytmizowania tekstu,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • poznawanie nowej techniki plastycznej,
 • poznawanie produktów otrzymywanych od zwierząt z wiejskiego podwórka,
 • utrwalanie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka,
 • zachęcanie do wspólnego działania,
 • poznawanie narzędzi ogrodniczych potrzebnych na wsi i ich zastosowania.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej)
 • układanie nazw obrazków z liter, odczytywanie ich
 • czytanie krótkich tekstów o prostej budowie fonetycznej.

Przygotowanie do pisania

 • odróżnianie druku od pisma
 • dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Klasyfikowanie

 • klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech.

Mierzenie długości, szerokości, wysokości

 • mierzenie długości (szerokości) za pomocą sznurka, dłoni, stopa za stopą, krokami.

IV Dbamy o przyrodę

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie mowy,
 • kształtowanie postaw proekologicznych,
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej,
 • utrwalanie poznanych liter,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • ćwiczenia koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • zachęcanie do segregowania śmieci,
 • zakładanie hodowli według instrukcji rysunkowej,
 • wyrabianie u dzieci opiekuńczego stosunku do roślin,
 • zachęcenie do dbania o swoje najbliższe środowisko,
 • wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za przyrodę.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej)
 • układanie nazw obrazków z liter, odczytywanie ich
 • czytanie krótkich tekstów o prostej budowie fonetycznej.

Przygotowanie do pisania

 • odróżnianie druku od pisma
 • dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • wyróżnianie kierunków na kartce papieru, posługiwanie się określeniami: góra, dół, prawa strona, lewa strona, prawy górny róg, lewy dolny róg…

Klasyfikowanie

 • klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech.

 

Skip to content