Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na październik 2022, gr 2

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na październik 2022, gr 2

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc październik w grupie 2.

 

 

Temat tygodnia: Jak jesienią dbać o zdrowie?

 

 • rozwijanie mowy;
 • kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych
 • zapoznanie z pracą wykonywaną przez lekarza;
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • kształcenie poczucia rytmu;
 • rozwijanie orientacji przestrzennej.
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • wzbogacenie wiedzy na temat zachowania sprzyjającego zdrowiu

 

Początkowa nauka czytania i pisania

 

Słuch fonematyczny:

 

 • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
 • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają;

 

Przygotowywanie do czytania:

 

 • wypowiadanie się prostymi zdaniami;
 • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy.

 

Przygotowywanie do pisania:

 

 • rozwijanie sprawności ruchowej

 

 

Elementy matematyki:

 

Liczenie:

 

 • przeliczanie na konkretach.

 

Klasyfikowanie:

 

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;liczenie palców, przedmiotów itp.;

 

 

Temat tygodnia: Kto może być nauczycielem?

 • rozwijanie mowy;
 • zapoznanie z zawodem nauczyciela.
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci;
 • rozwijanie słownictwa związanego z opisywaniem.
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • rozwijanie orientacji przestrzennej.
 • rozwijanie umiejętności plastycznych.

 

Początkowa nauka czytania i pisania

 

Słuch fonematyczny:

 

 • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy.
 • powtarzanie krótkich rymowanek;

 

Przygotowanie do czytania:

 

 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
 • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy.

 

Przygotowanie do pisania:

 

 • rozwijanie sprawności ruchowej

 

Elementy matematyki:

 

Rozwijanie orientacji przestrzennej.

 

 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
 • orientowanie się w przestrzeni podczas zabaw i ćwiczeń przy muzyce.

 

Temat tygodnia: W co się bawi z nami jesienny wiatr?

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • zwrócenie uwagi na konieczność dobierania ubioru do warunków atmosferycznych.
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
 • kształtowanie nawyków sprzyjających zdrowiu.
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania poleceń.

 

Początkowa nauka czytania i pisania

 

Słuch fonematyczny:

 

 • sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;

 

 

Przygotowanie do czytania:

 

 • wypowiadanie się prostymi zdaniami;
 • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów

 

Przygotowanie do pisania:

 

 • rozwijanie sprawności ruchowej

 

 

Elementy matematyki:

 

Klasyfikowanie:

 

 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;
 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;

 

Liczenie:

 

 • przeliczanie na konkretach

 

Rozwijanie orientacji przestrzennej.

 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;

 

Temat tygodnia: Jaki plan na jesień mają zwierzęta?

 

 • rozwijanie spostrzegawczości i umiejętności manualnych.
 • poznawanie jesiennych zwyczajów wybranych zwierząt;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych.
 • doskonalenie percepcji słuchowej.
 • poznanie wyglądu i zwyczajów jeża jesienią;

 

 

Przygotowanie do czytania:

 

 • wypowiadanie się prostymi zdaniami;
 • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów

 

Przygotowanie do pisania:

 

 • rozwijanie sprawności ruchowej

 

 

Elementy matematyki:

 

Klasyfikowanie:

 

 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;
 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;

 

Liczenie:

 

 • przeliczanie na konkretach

 

Rozwijanie orientacji przestrzennej.

 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
Skip to content