Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc czerwiec w grupie 3-latków

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc czerwiec w grupie 3-latków

 

 

CZEGO DZIECI POTRZEBUJĄ DO SZCZĘŚCIA ?

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy;
 • zapoznanie z pojęciem rówieśnicy;
 • tworzenie zbiorów;
 • rozwijanie aktywności muzyczno – ruchowej;
 • rozwijanie umiejętności przeliczania;
 • rozwijanie umiejętności stosowania kolorów;
 • kształcenie percepcji słuchowo – ruchowej;
 • kształtowanie odruchu prawidłowej postawy;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • dbanie o porządek na stanowisku pracy;

 

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego; 
 • powtarzanie krótkich rymowanek; 
 • słuchanie fragmentów książek i tekstów z czasopism;
 • nazywanie danych części ciała;
 • nazywanie zjawisk pogodowych;

Przygotowanie do czytania

 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
 • mówią rymowanki z różnym natężeniem głosu
 • oglądanie książek i czasopism zamieszczonych w kąciku książki;
 • posługiwanie się poprawną mową;
 • omawianie zjawisk pogodowych;
 • wspólne czytanie bajek, baśni oraz wierszy itp;
 • wyrażanie własnych potrzeb i decyzji;
 • określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu;
 • wskazywanie części ciała i ich nazywanie;
  Przygotowanie do pisania
 •  wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np.: lepienie z plasteliny, zgniatanie;
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w

czasie zabawy;

 • rysowanie
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych,
 • gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki;

              Elementy matematyki

 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: analizowanie, syntezowanie, porównywanie,
 • klasyfikowanie, rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów), próby logicznego

ujęcia motywów własnego działania, łączenie prostych czynności z ich skutkami,

 • słuchanie zdań prawdziwych i zdań fałszywych i ocenianie ich
 • przeliczanie do trzech;
 • rozpoznawanie cyfr i liczb;
 • porównują liczebność zbiorów;
 • rytmiczny marsz do muzyki
 • uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania,

uogólniania, rozumowania przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie;

 

 LATO , LATo, LATO CZEKA

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy;
 • rozwijanie wiedzy ogólnej;
 • rozwijanie umiejętności segregowania;
 • rozwijanie percepcji słuchu;
 • reagowanie ruchem na ustalone sygnały;
 • rozwijanie umiejętności porównywania zbiorów;
 • kształcenie percepcji muzyczno – ruchowej;
 • kształtowanie odruchu prawidłowej postawy;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie umiejętności organizowania miejsca pracy;

 

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego; 
 • powtarzanie krótkich rymowanek; 
 • słuchanie fragmentów książek i tekstów z czasopism;
 • nazywanie danych części ciała;
 • nazywanie jaki prawidłowy ubiór jest na lato; 

Przygotowanie do czytania

 • określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu;
 • utrwalanie imion kolegów i koleżanek z grupy 
 • oglądanie książek i czasopism zamieszczonych w kąciku książki;
 • posługiwanie się poprawną mową;
 • określanie nastroju
 • wspólne czytanie legend, bajek, baśni i wierszy itp;
 • wyrażanie własnych potrzeb i decyzji;
 • słuchanie słuchowisk
 • wskazywanie części ciała i ich nazywanie;
 • rozpoznawanie kolorów lata;
  Przygotowanie do pisania
 •  wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np.: lepienie z plasteliny, zgniatanie;
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w

czasie zabawy;

 • rysowanie
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych,
 • gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki;
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw
 • ruchowych i ćwiczeń plastycznych;

             Elementy matematyki

 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: analizowanie, syntezowanie, porównywanie,
 • klasyfikowanie, rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów), próby logicznego

ujęcia motywów własnego działania, łączenie prostych czynności z ich skutkami,

 • słuchanie zdań prawdziwych i zdań fałszywych i ocenianie ich
 • przeliczanie do trzech;
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonej , mozaice geometrycznej, w klockach’
 • rytmiczny marsz do muzyki
 • rytmiczne klaskanie oraz uderzenia w bębenek;
 • uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania,

uogólniania, rozumowania przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie;

 

 WKRÓTCE WAKACJE

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy;
 •  wzmocnienie więzi między rówieśnikami;
 • rozwijanie umiejętności liczenia;
 • zapoznanie z wybranymi środkami transportu;
 • rozwijanie koncentracji uwagi podczas działania;
 • rozwijanie aktywności muzyczno – ruchowej;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • kształtowanie odruchu prawidłowej postawy;
 • rozwijanie umiejętności plastycznych
 • integracja grupy;

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego; 
 • różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich; 
 • powtarzanie krótkich rymowanek; 
 • słuchanie fragmentów książek i tekstów z czasopism;
 • nazywanie danych części ciała; 

Przygotowanie do czytania

 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
 • mówienie z właściwą dla siebie intonacją;
 • swobodna rozmowa związana z tematem  
 • oglądanie książek i czasopism zamieszczonych w kąciku książki;
 • posługiwanie się poprawną mową;
 • określanie nastroju
 • wspólne czytanie bajek, baśni i wierszy itp;
 • wyrażanie własnych potrzeb i decyzji;
 • określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu;
 • wskazywanie części ciała i ich nazywanie;
 • wskazywanie różnic i podobieństw;


Przygotowanie do pisania

 •  wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np.: lepienie z plasteliny, zgniatanie;
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w

czasie zabawy;

 • rysowanie
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych,
 • gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki;

             Elementy matematyki

 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: analizowanie, syntezowanie, porównywanie,
 • klasyfikowanie, rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów), próby logicznego

ujęcia motywów własnego działania, łączenie prostych czynności z ich skutkami,

 • słuchanie zdań prawdziwych i zdań fałszywych i ocenianie ich
 • przeliczanie do trzech
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach
 • rytmiczny marsz do muzyki
 • rytmiczny marsz z zachowaniem pauzy w muzyce 
 • rytmiczne klaskanie oraz uderzenia w bębenek;
 • uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania,

uogólniania, rozumowania przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie;

 

 ZWIEDZAMY ŚWIAT

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy;
 • rozbudzanie zainteresowania podróżowaniem;
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej;
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według ich cech;
 • rozwijanie percepcji słuchowo – ruchowej;
 • rozwijanie umiejętności muzyczno – ruchowej;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • kształtowanie odruchu prawidłowej postawy;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie umiejętności organizowania miejsca pracy;

 

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego; 
 • różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich; 
 • powtarzanie krótkich rymowanek; 
 • słuchanie fragmentów książek i tekstów z czasopism;
 • nazywanie danych części ciała; 

Przygotowanie do czytania

 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
 • mówienie z właściwą dla siebie intonacją;
 • swobodna rozmowa związana z tematem  
 • oglądanie książek i czasopism zamieszczonych w kąciku książki;
 • posługiwanie się poprawną mową;
 • określanie nastroju
 • wspólne czytanie bajek, baśni i wierszy itp;
 • wyrażanie własnych potrzeb i decyzji;
 • określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu;
 • wskazywanie części ciała i ich nazywanie;
 • wskazywanie różnic i podobieństw;


Przygotowanie do pisania

 •  wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np.: lepienie z plasteliny, zgniatanie;
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w

czasie zabawy;

 • rysowanie
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych,
 • gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki;

             Elementy matematyki

 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: analizowanie, syntezowanie, porównywanie,
 • klasyfikowanie, rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów), próby logicznego

ujęcia motywów własnego działania, łączenie prostych czynności z ich skutkami,

 • słuchanie zdań prawdziwych i zdań fałszywych i ocenianie ich
 • przeliczanie do trzech
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach
 • rytmiczny marsz do muzyki
 • rytmiczny marsz z zachowaniem pauzy w muzyce 
 • rytmiczne klaskanie oraz uderzenia w bębenek;
 • uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania,

uogólniania, rozumowania przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie;

 

Skip to content