Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze Marzec 2021

Zamierzenia pracy dydaktyczno -wychowawczej na miesiąc

marzec w grupie 5-latków

 

I Zwierzęta z dżungli i sawanny

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie mowy,
 • zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej słów o prostej budowie fonetycznej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie dziesięciu,
 • utrwalanie nazw wybranych zwierząt egzotycznych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • utrwalanie wyglądu lwa,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozwijanie spostrzegania: słuchowego, wzrokowego,
 • rozwijanie mowy i myślenia,
 • zapoznanie ze zwierzęciem egzotycznym – żyrafą,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.

 

 

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej)
 • układanie nazw obrazków z liter, odczytywanie ich.

Przygotowanie do pisania

 • odróżnianie druku od pisma
 • dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Organizacja czasu i przestrzeni

 • wskazywanie pełnych godzin na zegarze
 • nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy.

Dodawanie i odejmowanie

 • rozwiązywanie zadań tekstowych o tematyce bliskiej dzieciom; stosowanie metody symulacyjnej.

 

 

 

II Zwierzęta naszych pól i lasów

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie mowy,
 • zwracanie uwagi dzieci na nienawiązywanie kontaktów z obcymi osobami,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter: małych i wielkich,
 • poznawanie zachowania się wybranych zwierząt,
 • określanie tempa poruszania się zwierząt,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • poznawanie zwyczajów sowy,
 • poznawanie przedstawicieli zwierząt żyjących na polu oraz przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • poznawanie właściwości fizycznych powietrza,
 • zapoznanie z pojęciem gaz,
 • przybliżanie wiadomości o życiu mrówek.

 

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej)
 • układanie nazw obrazków z liter, odczytywanie ich.

Przygotowanie do pisania

 • odróżnianie druku od pisma
 • dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Klasyfikowanie

 • klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech.

Działalność plastyczna

 

 

III Marcowa pogoda

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia,
 • dokonywanie analizy i syntezy słów,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • poznawanie cech kuli,
 • wskazywanie różnic pomiędzy kulą a kołem,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • reagowanie na ustalone hasła i sygnały,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie,
 • zapoznanie ze zjawiskami parowania i skraplania,
 • obserwowanie pogody i zaznaczanie jej elementów każdego dnia,
 • utrwalanie nazw dni tygodnia,
 • określanie znaczenia wody w życiu człowieka,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.

 

 

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej)
 • układanie nazw obrazków z liter, odczytywanie ich.

Przygotowanie do pisania

 • odróżnianie druku od pisma
 • dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Organizacja czasu i przestrzeni

 • nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy.

Intuicja geometryczna

 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech
 • rozpoznawanie i nazywanie figur przestrzennych: kula, sześcian; podawanie ich podstawowych cech.

 

 

 

IV Wiosenne przebudzenia

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie oznak wiosny,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • przeliczanie w zakresie 10,
 • poznawanie nazw mieszkańców łąki,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • kształtowanie poczucia rytmu w metrum trójdzielnym,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • poznawanie budowy motyla,
 • poznawanie przyczyn ochrony roślin,
 • zintegrowanie się dzieci podczas powitania wiosny,
 • poznawanie zwyczajów związanych z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny,
 • utrwalanie oznak wiosny.

 

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej)
 • układanie nazw obrazków z liter, odczytywanie ich.

Przygotowanie do pisania

 • odróżnianie druku od pisma
 • dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Liczenie

 • poznawanie wartości monet i banknotów (np. 1 zł, 2 zł, 5 zł i 10 zł); właściwe operowanie nimi w zabawie.

Dodawanie i odejmowanie

 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.

Działalność plastyczna

Skip to content