Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – grupa 3 (wrzesień 2020)

1. Temat tygodnia: W przedszkolu.

Cele do osiągnięcia przez dziecko:

 • Rozpoznaje przypisany mu znaczek.
 • Nazywa pomieszczenia znajdujące się w przedszkolu.
 • Wypowiada się na swój temat.
 • Wymienia nazwy poszczególnych części ciała.
 • Śpiewa piosenkę.
 • Dzieli nazwy wyrazów na sylaby.
 • Nazywa różne stany emocjonalne.
 • Przestrzega kodeksu przedszkolaka.

2. Temat tygodnia: Znowu w przedszkolu.

Cele do osiągnięcia przez dziecko:

 • Czuje się członkiem grupy.
 • Wypowiada się na temat wakacji.
 • Łączy w swojej pracy dwie techniki – rysunek i wycinankę.
 • Akompaniuje na grzechotce.
 • Liczy w zakresie sześciu.
 • Rozpoznaje zapis swojego imienia.
 • Maluje na porowatym podłożu.

3. Temat tygodnia: Moja droga do przedszkola.

Cele do osiągnięcia przez dziecko:

 • Wie przy jakim kolorze sygnalizacji przechodzimy przez jezdnię.
 • Wypowiada się na temat przejścia  przez ulicę.
 • Akompaniuje na kołatce.
 • Rozpoznaje koło wśród innych figur.
 • Wykonuje papierowy znak drogowy.
 • Wie do czego służą samochody specjalistyczne.
 • Wymienia nazwę aktualnego miesiąca – wrzesień.

4. Temat tygodnia: Nadeszła jesień.

Cele do osiągnięcia przez dziecko:

 • Wymienia oznaki jesieni.
 • Śpiewa piosenkę.
 • Wykonuje pracę plastyczną, korzystając z gazety.
 • Określa pierwszą głoskę w nazwach obrazów.
 • Wymienia kierunki w odniesieniu do swojej osoby.
 • Wie, że łupinka chroni nasiona.
 • Wypowiada się na temat parku jesienią.
 • Mówi wyraźnie.