Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – grupa 3 (styczeń 2021)

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ

W GRUPIE FUNKY MONKEYS

 

Tydzień I: W świecie baśni.

 

Cele do osiągnięcia przez dziecko:

 

 • rozpoznaje i nazywa literę s – małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • rozpoznaje i nazywa poznane litery
 • opowiada baśń
 • ćwiczy szybkość i gib­kość
 • stosuje znaki: równo­ści, mniejszości, więk­szości
 • rozwija wszechstronnie ciało
 • wypowiada się na te­mat baśni Czerwony Kapturek
 • ilustruje wybraną baśń

 

Tydzień II: Pamiętajmy o zwierzętach.

 

Cele do osiągnięcia  przez dziecko:

 

 • rozpoznaje i nazywa literę n – małą i wielką, drukowaną i

pisaną

 • czyta wyrazy składające się z pozna­nych liter
 • zapoznaje się z ptaka­mi przylatującymi do Polski na zimę
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczenia wielorozwojowych
 • porusza się rytmicznie przy piosence
 • wykonuje pracę techni­ką kolażu
 • określa, dlaczego dane elementy należą do jednego i do drugiego zbioru
 • uczestniczy w ćwicze­niach gimnastycznych
 • wypowiada się na te­mat zwierząt w zimie

 

Tydzień III: Babcia i Dziadek

 

Cele do osiągnięcia przez dziecko:

 

 • – rozpoznaje i nazywa literę b – małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • – czyta wyrazy z pozna­nymi literami
 • – wypowiada się na te­mat opowiadania
 • – aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimna­stycznych
 • – liczy w zakresie sied­miu
 • – reaguje odpowiednim ruchem na polecenia nauczyciela
 • – recytuje wiersze, śpie­wa piosenki, tańczy

 

 

Skip to content