Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – grupa 3 (październik 2020)

1. Temat tygodnia: Jesienią w sadzie.

Cele do osiągnięcia przez dziecko:

– rozpoznaje i nazywa owoce z polskich sadów,

– rozpoznaje literę t – małą i wielką, drukowaną i pisaną,

– rozpoznaje t w wyrazach,

– porusza się rytmicznie przy muzyce,

– rozpoznaje i nazywa cyfry 1,2

– wykonuje wydzierankę z kolorowego papieru,

– opowiada historyjkę

2. Temat tygodnia: Warzywa znane i lubiane.

Cele do osiągnięcia przez dziecko:

– rozpoznaje i nazywa literę m – małą i wielką, drukowaną i pisaną,

– nazywa i rozpoznaje poznane litery

– rozpoznaje i nazywa cyfry: 1,2,3

– inscenizuje tekst piosenką

– wykonuje portret ulubionego warzywa

– odpowiada na pytania dotyczące opowiadania

– dzieli słowa na głoski

3. Temat tygodnia: Moja rodzina.

Cele do osiągnięcia przez dziecko:

– rozpoznaje i nazywa literę d – małą i wielką, drukowaną i pisaną,

– nazywa i rozpoznaje poznane litery

– odpowiada na pytania dotyczące opowiadania

– śpiewa refren piosenki

– wykonuje wazonik na kwiaty

– rozpoznaje i nazywa kwadrat

– tworzy proste drzewo genealogiczne swojej rodziny

– wymienia zawody sowich rodziców

4. Temat tygodnia: Zwierzęta domowe.

Cele do osiągnięcia przez dziecko:

– rozpoznaje i nazywa literę k – małą i wielką, drukowaną i pisaną,

– mówi wyraźnie

– odpowiada na pytania dotyczące utworu

– śpiewa piosnkę

– wie jak dbać o psa

– rozpoznaje i nazywa cyfrę 4

– wykonuje kompozycje ze zdjęć kotów

– wypowiada się o tym jak psy pomagają ludziom.

Skip to content