Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – grupa 3 (luty 2021)

I Baśnie, bajki, bajeczki

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 

 • rozwijanie mowy,
 • rozpoznawanie bohaterów znanych baśni,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,
 • poznawanie małych liter i wielkich liter,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • utrwalanie znajomości poznanych figur geometrycznych,
 • określanie, dlaczego dany element należy do jednego zbioru i do drugiego zbioru,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • reagowanie na ustalone sygnały,
 • wykonywanie układu ruchowego do piosenki,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się instrukcją,
 • rozwijanie aktywności werbalnej,
 • przedstawianie słowami uczuć i nastroju,
 • zapoznanie ze zjawiskiem topnienia,
 • poznawanie substancji, które topnieją,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

 

Początkowa nauka czytania i pisania

 • wyodrębnianie sylab ze słów
 • tworzenie słów: rozpoczynających się, kończących się daną głoską i mających ją w środku
 • różnicowanie samogłosek i spółgłosek
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej)
 • układanie nazw obrazków z liter, odczytywanie ich.
 • odróżnianie druku od pisma
 • dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

 

Elementy matematyki

 • nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
 • liczenie obiektów i pokazywanie ich liczby na zbiorach zastępczych (np. na palcach)
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.

 

II Muzyka wokół nas

 

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 

 • rozwijanie mowy,
 • dostrzeganie piękna muzyki,
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • zapoznanie ze znakiem odejmowania,
 • utrwalenie nazw wybranych instrumentów muzycznych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych,
 • rozwijanie umiejętności poruszania się w rytm muzyki,
 • rozwijanie umiejętności/sprawności manualnych,
 • zapoznanie z akordeonem,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • próby wyrażania nastroju utworu muzycznego barwną plamą,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozwijanie aktywności twórczej.

 

Początkowa nauka czytania i pisania

 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).
 • odróżnianie druku od pisma
 • dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

 

Elementy matematyki

 • poruszanie się pod dyktando nauczyciela.
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą
 • poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaków: <, >, =, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.
 • kojarzenie dodawania z przybywaniem, a odejmowania – z ich ubywaniem
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.

 

III Nie jesteśmy sami w kosmosie

 

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie mowy,
 • zapoznanie z nazwami planet Układu Słonecznego,
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,
 • poznawanie zapisów cyfrowych liczb,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • korzystanie w pracy plastycznej z dwóch technik,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • utrwalanie wiadomości na temat kosmosu, Układu Słonecznego,
 • rozwijanie aktywności twórczej,
 • przybliżenie postaci Mikołaja Kopernika.

 

 

Początkowa nauka czytania i pisania

 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań)
 • odczytywanie stosownych oznaczeń i symboli.
 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej)
 • układanie nazw obrazków z liter, odczytywanie ich.
 • odróżnianie druku od pisma
 • dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

 

Elementy matematyki

 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą
 • poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaków: <, >, =, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych
 • odczytywanie zapisów matematycznych (zakodowane czynności matematyczne) i ich rozwiazywanie.
 • kojarzenie dodawania z przybywaniem, a odejmowania – z ich ubywaniem
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
 • samodzielne konstruowanie gier.

 

IV Projekt Mój Wymarzony Zawód

 

 

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 

 • rozwijanie preorientacji zawodowej,
 • poznanie różnego typu zawodów,
 • wzbogacenie słownictwa o słowa związane z omawianymi zawodami,
 • wyposażenie dzieci, poprzez różnorodne wzorce i własną działalność plastyczną, w podstawowe umiejętności w zakresie warsztatu plastycznego, co umożliwi im rozwój wyobraźni,
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości,
 • rozwijanie umiejętności formułowania pytań,
 • prezentowanie zdobytej wiedzy i nowych umiejętności związanych z realizacją projektu,
 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,
 • usystematyzowanie wiedzy dzieci na temat znanych im zawodów,
 • tworzenie dłuższych wypowiedzi na temat zawodów,
 • rozumienie wagi pracy ludzkiej,
 • poznanie specyfiki pracy malarza,
 • poszerzanie wiadomości na temat odwiedzanego miejsca pracy i wykonywanych tam zawodów,
 • rozwijanie umiejętności planowania własnych działań,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • podsumowanie działań podjętych w ramach projektu,
 • podsumowanie wiedzy na temat poznanych zawodów.

 

 

Początkowa nauka czytania i pisania

 

 • tworzenie zdań z określoną liczbą słów
 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazków) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku.

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY 

W GRUPIE FUNKY MONKEYS 

Tydzień I: Zabawy na śniegu.

Cele do osiągnięcia przez dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa literę g  małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • rozpoznaje i nazywa poznane litery
 • wypowiada się na temat zabaw na śniegu
 • śpiewa piosenkę
 • wykonuje papierowego bałwanka 
 • wymienia nazwy dni tygodnia
 • wypowiada się na temat bezpiecznych zabaw na śniegu 
 • bawi się z dziećmi na śniegu 

Tydzień II: Tak mija nam czas.

 Cele do osiągnięcia  przez dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa literę w  małą i wielką, drukowaną i pisaną rozpoznaje i nazywa poznane litery 
 • wypowiada się na temat opowiadania
 • bawi się przy piosence
 • dokładnie wycina elementy pracy plastycznej
 • dodaje w zakresie 7
 • wymienia nazwy miesięcy
 • zakłada hodowlę hiacyntów
 • zna zwyczaje związane z obchodami tradycyjnych świąt w Polsce;
 • zna tradycje Walentynkowe, oraz wie co to jest Walentynka;
 • potrafi rozpoznać swoje uczucia i dostrzega je u innych;
 • umie wyrazić swoje uczucia; 

Tydzień III: Nie jesteśmy sami w kosmosie?

Cele do osiągnięcia przez dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa literę p  małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • rozpoznaje i nazywa poznane litery
 • odpowiada na pytania dotyczące opowiadania 
 • rozpoznaje i nazywa poznane cyfry
 • wykonuje formę przestrzenną 
 • reaguje ruchem na określone metrum
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach
 • rysuje sceny nierealne
 • porusza się w rytmie melodii i piosenek, 
 • uczestniczy w przygotowanych konkursach i zabawach muzycznych.

Tydzień IV: W świecie zwierząt.

Cele do osiągnięcia przez dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa literę z – małą i wielką, drukowaną i pisaną – rozpoznaje i nazywa poznane litery;
 • wypowiada się na temat wiersza
 • śpiewa dany tekst na własną melodię
 • lepi z plasteliny formy realne
 • odejmuje w zakresie 8
 • segreguje obrazki wybranych zwierząt na grupy – ssaki, ptaki, owady – według rodzaju
 • wykonuje pracę techniką kolażu
 • wie gdzie żyje Niedźwiedź Polarny, oraz jakie są jego cechy charakterystyczne
 • wie na czym polega zmiana klimatu, oraz co można zrobić dla jego  ochrony.
Skip to content