Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – grupa 3 (listopad 2020)

TEMAT  TYGODNIA: DOMY I DOMKI

Cele do osiągnięcia przez dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa literę – małą i wielką, drukowaną i pisaną 
 • rozpoznaje i nazywa po­znane litery
 • śpiewa piosenkę 
 •  rozpoznaje i nazywa figurę geometryczną – trójkąt 
 • obrysowuje figury, wy­cina je i układa obrazek
 • wymienia nazwy do­mów zwierząt 
 • wypowiada się na temat swojego domu
 • rysuje swój dom
 • uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach: orientacyjno-porządkowych, dużych grup mięśniowych, bieżnych, z elementem podskoku, równowagi
 • wymienia części domu
 • podaje swój adres
 • wymienia słowa rozpoczynające się na określoną głoskę
 • wymienia etapy budowy domu
 • wymienia nazwy przedmiotów znajdujących się w określonych częściach domu (mieszkania)

TEMAT TYGODNIA: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

 • rozpoznaje i nazywa literę t: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • rozpoznaje i nazywa wybrane urządzenia elektryczne
 • uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych: orientacyjno no-porządkowych, bieżnych, z elementem skoku, równowagi
 • tworzy akompaniament do piosenki Domowe urządzenia (kołatki, grzechotki)
 • wykonuje wydzierankę
 • rozpoznaje i nazywa cyfrę 5
 • posługuje się liczbą 5 w aspekcie porządkowym
 • pisze cyfry 5 po śladach
 • układa rymy do podanych słów
 • wymienia przedmioty – dawne odpowiedniki wybranych urządzeń elektrycznych

TEMAT TYGODNIA : PADA DESZCZ

 • rozpoznaje i nazywa literę d: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • czyta proste wyrazy z poznanymi literami
 • uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach: orientacyjno-porządkowych, głowy, tułowia, z elementami równowagi, podskoków, czworakowania
 • wymienia oznaki późnej jesieni
 • podaje nazwę aktualnego miesiąca
 • pisze cyfry 5
 • określa, co pływa, a co tonie w wodzie
 • wie, że należy ubierać się odpowiednio do pogody
 • wie, jak powstaje deszcz
 • określa, co robi deszcz, co będzie robił i co zrobił
 • określa wybrane właściwości fizyczne wody
 • omawia, na podstawie obrazków, zjawisko krążenia wody w przyrodzie
 • miesza barwy podstawowe; określa, jakie barwy powstaną

TEMAT TYGODNIA: ZDROWIE NASZYM SKARBEM

 • rozpoznaje i nazywa literę k: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • czyta sylaby, proste wyrazy
 • pisze poznane litery
 • porównuje liczby poprzez kolorowanie kwadracików z większą liczbą
 • wie, co to znaczy zdrowe odżywianie
 • wyjaśnia znaczenie piramidy zdrowia
 • wie, dlaczego należy myć zęby po posiłkach
 • czyta tekst wyrazowo-obrazkowy o zdrowiu
 • segreguje figury według kształtów
 • określa, kiedy idziemy do apteki, kiedy do przychodni, a kiedy do szpitala
 • wie, na czym polega praca farmaceuty
 • wypowiada się na temat dbania o czystość
Skip to content