Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – grupa 2 (styczeń 2021)

 

Zamierzenia 4 latki poziom A+

Styczeń, tydzień 1

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Zwierzęta są głodne

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zakładanie ubrań, butów,
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji ruchowej.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • rozumienie sposobów przystosowania zwierząt i roślin do środowiska, w których występują.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • odpowiadanie na pytania,
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

Językowa aktywność dziecka

 • uważne słuchanie rozmówcy,
 • powtarzanie krótkich rymowanek,
 • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

Artystyczna aktywność dziecka

 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
 • uczestniczenie w zabawach naśladowczych.

Poznawcza aktywność dziecka

 • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem,
 • liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie.

 

Styczeń, tydzień 2

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Zimowe zabawy

 

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • składanie ubrań przed leżakowaniem,
 • korzystanie z toalety.

Językowa aktywność dziecka

 • nabywanie koordynacji ruchowej,
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi,
 • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

Językowa aktywność dziecka

 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami.

Artystyczna aktywność dziecka

 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

Poznawcza aktywność dziecka

 • liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi,
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie,
 • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu.

 

 

Styczeń, tydzień 3

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Babcia i dziadek

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
 • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji ruchowej.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg).

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny,
 • rozumienie znaczenia estetycznego urządzenia wnętrz, w których się przebywa.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek,
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny,
 • dzielenie się swoimi przeżyciami.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

Językowa aktywność dziecka

 • uważne słuchanie rozmówcy,
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych,
 • recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy,
 • rozpoznawanie zapisu własnego imienia,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w krótkich programach artystycznych,
 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
 • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg).

Poznawcza aktywność dziecka

 • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,
 • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
 • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie.

 

 

Skip to content