Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – grupa 1 (październik 2020)

Grupa YELLOW BUNNIES

Tydzień I

Jesień w sadzie

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • korzystanie z własnych zmysłów,
 • rozpoznawanie smaku,
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji ruchowej.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach .

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • odpowiadanie na pytania,
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka

uważne słuchanie rozmówcy,

 • wypowiadanie się prostymi zdaniami.

Artystyczna aktywność dziecka

 • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela,
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowani,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

Poznawcza aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
 • rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku,
 • rysowanie na dowolne tematy,
 • liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

Tydzień II

Jesień w ogrodzie

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • korzystanie z toalety,
 • rozpoznawanie smaku,
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji ruchowej.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach .

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie,

 • podejmowanie prób wspólnych zabaw.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),
 • odpowiadanie na pytania,
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób,
 • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

Językowa aktywność dziecka

 • słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia,
 • słuchanie wierszy, opowiadań odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

Poznawcza aktywność dziecka

 • używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki,
 • układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych,
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu.

Tydzień III

O sobie samym

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
 • określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu,
 • składanie ubrań przed leżakowaniem.

Językowa aktywność dziecka

 • nazywanie wybranych części ciała,
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności,
 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu,
 • określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć,
 • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka

 • słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia,
 • powtarzanie krótkich rymowanek,
 • rozpoznawanie zapisu własnego imienia.

Artystyczna aktywność dziecka

 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

Poznawcza aktywność dziecka

 • dotykanie swojego ciała, zabawy z wykorzystaniem palców, dłoni, głowy, ramion itd.; oglądanie siebie w lustrze,
 • wskazywanie wymienionych części ciała
 • nazywanie danych części ciała,
 • układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych.

Tydzień IV

Moje zmysły

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • korzystanie z własnych zmysłów,
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji ruchowej.

Artystyczna aktywność dziecka

 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach .

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.
 • Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • odpowiadanie na pytania,
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka

 • uważne słuchanie rozmówcy,
 • sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki,
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami.

Artystyczna aktywność dziecka

 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych.

Poznawcza aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie,
 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
 • wskazywanie wymienionych części ciała.
Skip to content