Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze gr 3- 6 latki, Styczeń 2022

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze gr 3- 6 latki, Styczeń 2022

Zamierzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej na miesiąc

styczeń w grupie 6-latków

 

 1. Czy można cofnąć czas?

 

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć.
 • określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej; rozwijanie koordynacji ruchowej; nabywanie płynności ruchów rąk; nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi .
 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki;
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy.
 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;
 • przejawianie aktywności w zakresie propagowania zdrowego stylu życia;

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości;
 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym; czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

 • określanie swoich ulubionych potra, form wypoczynku; określanie swoich zainteresowań;
 • wykazywanie się inicjatywą w sytuacjach nowych, nieznanych;
 • inicjowanie zabaw sprzyjających integracji grupy;
 • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;
 • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;
 • ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych);
 • ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas;
 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego; prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 • poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata;
 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończeń;
 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją; posługiwanie się poprawną mową;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską;
 • rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską;
 • rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów ; rozpoznawanie liter pisanych.
 • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym;
 • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki; słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej, o różnym tempie, nastroju, o różnej dynamice;
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy;
 • poznawanie zasad działania wybranych urządzeń, np. odkurzacza, miksera, ekspresu, i zasad bezpiecznego korzystania z nich;
 • korzystanie z wybranych urządzeń gospodarstwa domowego przy udziale osoby dorosłej.
 • wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek (z uzasadnieniem wyboru);
 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;
 • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń;
 • orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.;
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy;
 • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;
 • poznawanie wybranych mierników czasu od starożytności do dnia dzisiejszego;
 • odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze;
 • wskazywanie pełnych godzin na zegarze;
 • mierzenie czasu trwania różnych czynności, np. stoperem, porównywanie czasu trwania różnych czynności, stosowanie określeń: dłużej, krócej;
 • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych;

 

 1. Kto jest kucharzem lesnych zwierząt?

 

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć.
 • określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej; rozwijanie koordynacji ruchowej; nabywanie płynności ruchów rąk; nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi .
 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki;
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy.
 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;
 • przejawianie aktywności w zakresie propagowania zdrowego stylu życia;

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości;
 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;
 • otaczanie troską roślin i zwierząt;
 • podejmowanie prób samodzielnego rozwiązania problemu;
 • czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

 • określanie swoich zainteresowań;
 • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;
 • ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych);
 • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;
 • inicjowanie zabaw sprzyjających integracji grupy;
 • ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas;
 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 • podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych;
 • poznawanie na podstawie swojej miejscowości sposobów budowania dawniej i obecnie;
 • zwracanie uwagi na materiały, jakie wykorzystywano w budownictwie dawniej, a jakie wykorzystuje się obecnie;
 • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny.
 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;
 • posługiwanie się poprawną mową;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
 • poznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy, rozpoznawanie ich, układanie liter według wzoru;
 • układanie swojego imienia z liter bez podanego wzoru;
 • śpiewanie na podany temat lub na temat obrazka, śpiewanie znanego tekstu z różną intonacją, np. ze smutkiem, złością, radością;
 • poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem;
 • opracowanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej;
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy
 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;
 • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;
 • orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.;
 • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych;
 • rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji; stosowanie metody symulacyjnej;
 • układanie działań do podanych zadań; głośne ich odczytywanie;
 • wymienianie nazw miesięcy należących do zimy;
 • poznanie sposobów dbania o środowisko;
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze;
 • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

 

III. Kto to taki: mama mamy, tata taty?

 

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć.
 • określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej; rozwijanie koordynacji ruchowej; nabywanie płynności ruchów rąk; nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi .
 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki;
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy.
 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;
 • przejawianie aktywności w zakresie propagowania zdrowego stylu życia;

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

 • stosowanie technik i metod pozwalających przezwyciężać negatywne emocje powstałe w wyniku przeżytych porażek i sytuacji stresowych, np. technik relaksacyjnych, muzykoterapii;
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości;
 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym; szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach;

Społeczny obszar rozwoju dziecka

 • określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku; określanie swoich zainteresowań;
 • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;
 • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;
 • werbalne określanie swoich możliwości (np.: to już potrafię – tego jeszcze muszę się nauczyć; to sprawia mi przyjemność – tego nie lubię)
 • ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych);
 • ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas;
 • podawanie powiązań między członkami rodziny, np.: babcia to mama mamy lub mama taty;
 • poznawanie historii rodziny, jej rodowodu;
 • czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie;
 • pomaganie młodszym, nieśmiałym, niepełnosprawnym, akceptowanie ich inności;
 • przygotowywanie uroczystości z okazji urodzin dzieci z grupy, pamiętanie o nieobecnych, np. z powodu choroby;
 • inicjowanie zabaw sprzyjających integracji grupy;
 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego; prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 • podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych;
 • planowanie działania grupy rówieśniczej przez wskazywanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu;
 • podejmowanie prób decydowania w ważnych sprawach, indywidualnie i w ramach działań grupy rówieśniczej;
 • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny.
 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
 • samodzielne układanie opowiadań;
 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;
 • posługiwanie się poprawną mową;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
 • poznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy, rozpoznawanie ich, układanie liter według wzoru;
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską;
 • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym; instrumentalizacja wierszy, opowiadań; improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki;
 • śpiewanie na podany temat lub na temat obrazka, śpiewanie znanego tekstu z różną intonacją, np. ze smutkiem, złością, radością;
 • słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej, o różnym tempie, nastroju, o różnej dynamice;
 • poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem;
 • opracowanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej;
 • wykonywanie ćwiczeń dykcyjnych ćwiczących wyrazistość, intonację wypowiedzi;
 • swobodne improwizowanie, słowne i ruchowe, znanych utworów literackich lub wymyślonych przez dzieci;
 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;
 • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń;
 • orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.;
 • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych;
 • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze;
 • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

 

 1. Dlaczego pewien czwartek jest tłusty?

 

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć.
 • określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej; rozwijanie koordynacji ruchowej; nabywanie płynności ruchów rąk; nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi .
 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki;
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy.
 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;
 • przejawianie aktywności w zakresie propagowania zdrowego stylu życia;

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości;
 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;
 • podejmowanie prób samodzielnego rozwiązania problemu.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

 • określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku; określanie swoich zainteresowań;
 • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;
 • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;
 • werbalne określanie swoich możliwości (np.: to już potrafię – tego jeszcze muszę się nauczyć; to sprawia mi przyjemność – tego nie lubię);
 • ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych);
 • czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie;
 • inicjowanie zabaw sprzyjających integracji grupy; unikanie wzajemnego wyszydzania i szykanowania;
 • wspólne rozwiązywanie powstałych problemów, nawet w sposób niekonwencjonalny;
 • ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas;
 • współuczestniczenie w tworzeniu grup dzieci o określonych zainteresowaniach;
 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 • porównywanie wybranych tradycji różnych narodowości;
 • uczestniczenie w wybranych formach aktywności z elementami kultury różnych narodów, np. śpiew, taniec, przygotowywanie potraw;
 • poznawanie charakterystycznych zwyczajów, tradycji, baśni wybranych państw należących do Unii Europejskiej;
 • akceptowanie odrębności ludzi różnych narodów;
 • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;
 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
 • samodzielne układanie opowiadań;
 • posługiwanie się poprawną mową;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
 • śpiewanie na podany temat lub na temat obrazka, śpiewanie znanego tekstu z różną intonacją, np. ze smutkiem, złością, radością;
 • słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej, o różnym tempie, nastroju, o różnej dynamice;
 • poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem;
 • opracowanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej;
 • swobodne improwizowanie, słowne i ruchowe, znanych utworów literackich lub wymyślonych przez dzieci;
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy;
 • poznawanie etapów otrzymywania wybranych produktów, przedmiotów, cukru, papieru, chleba;
 • uczestniczenie w zabawach wykorzystujących wybrane techniki i metody aktywizujące, np.: kreatywne rysowanie, tworzenie analogii, wizualizacja, personifikacja;
 • poznawanie muzyki innych narodów.
 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;
 • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni;
 • określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: na prawo od, na lewo od;
 • określanie odległości położenia przedmiotów w przestrzeni, stosowanie określeń, np.: daleko, dalej, najdalej;
 • orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.;
 • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych;
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze;
 • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania;
Skip to content