Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, gr 2, wrzesień 2022

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, gr 2, wrzesień 2022

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc wrzesień w grupie Little Birds.

 

 

Tydzień I: Co słychać w przedszkolu?

 

Cele główne:

 

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • zachęcenie do udziału w aktywnościach rozwijających umiejętności komunikacyjne.

 

Cele szczegółowe:

 

Dziecko:

 • wypowiada się prostymi zdaniami na określony temat;
 • uważnie słucha opowiadania;
 • nazywa i wskazuje poszczególne części ciała;
 • stosuje przyjęte reguły zachowania w różnych sytuacjach dnia codziennego;
 • uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych i wykonuje polecenia;
 • wymienia zasady z kodeksu przedszkolaka.

 

 

Tydzień II: Jak być bezpiecznym?

 

Cele główne:

 

 

 • kształtowanie schematu własnego ciała;
 • zachęcenie do stosowania przyjętych reguł zachowania w różnych sytuacjach dnia codziennego.

 

Cele szczegółowe:

 

Dziecko:

 • poznaje podstawowe zasady bezpieczeństwa i ich przestrzega:
 • nazywa przedmioty znajdujące się w apteczce;
 • opisuje cechy przedmiotów, przelicza przedmioty na palcach
 • zna numer alarmowy 112
 • rozpoznaje wybrane znaki drogowe.

 

 

Tydzień III: Jakie są moje supermoce?

 

 

Cele główne:

 

 • reagowanie na ustalone sygnały;
 • nawiązanie relacji rówieśniczych.

 

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • wymienia swoje mocne strony;
 • wykorzystuje zmysły do poznawania przedmiotów i podaje cechy przedmiotów, np. zapach, kolor
 • odpowiada na pytania związane z treścią wiersza;
 • wykonuje Zegar emocji.

 

Tydzień IV: Co się zmienia jesienią?

 

Cele główne:

 

 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • kształtowanie orientacji przestrzennej.

 

Cele szczegółowe:

 

Dziecko:

 • wymienia oznaki jesieni;
 • wymienia nazwy drzew, których liście ogląda: klon, kasztanowiec,
 • przelicza liście, rozróżnia liście ze względu na kolor, wielkość i kształt
 • doskonali koordynację słuchowo-ruchową,
 • wymienia i opisuje wybrane owoce i warzywa,
 • ozdabia wybrane sylwety owoców i warzyw.

 

Skip to content