Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze Funky Monkeys – kwiecień 2021

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

W GRUPIE FUNKY MONKEYS

 

Tydzień I: Wiosna na wsi.

 

Cele do osiągnięcia  przez dziecko:

 

 • rozpoznaje i nazywa literę f – małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • rozpoznaje i nazywa poznane litery
 • wypowiada się na temat opowiadania
 • śpiewa piosenkę
 • wykonuje kaczuszkę techniką origami
 • odszyfrowuje wyrazy – nazwy zwierząt
 • rozpoznaje i nazywa zwierzęta ze wsi i pomieszczenia, w których się znajdują

 

 

Tydzień II: Dbamy o Ziemię.

 

Cele do osiągnięcia  przez dziecko:

 

 • rozpoznaje i nazywa literę ż – małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • rozpoznaje i nazywa poznane litery
 • dba o przyrodę
 • porusza się rytmicznie przy piosence
 • wykonuje pracę techniką kolażu
 • segreguje guziki według jednej cechy, dwóch cech
 • segreguje śmieci
 • sprząta z kolegami plac przedszkolny

 

 

Tydzień III: W świecie teatru.

 

Cele do osiągnięcia  przez dziecko:

 

 • rozpoznaje i nazywa literę h – małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • rozpoznaje i nazywa poznane litery
 • odpowiada na pytania dotyczące utworu
 • śpiewa dany tekst na własną melodię
 • tworzy obraz z materiału i kolorowego papieru
 • porównuje pojemność naczyń za pomocą wspólnej miarki
 • chętnie ogląda przedstawienia

 

Tydzień IV: W świecie muzyki.

 

 Cele do osiągnięcia  przez dziecko:

 

 • czyta wyrazy, proste teksty
 • maluje na tekturowym pudle nastrój wysłuchanego utworu F. Chopina
 • gra cicho i głośno na wybranym instrumencie
 • śpiewa piosenki
 • określa swoją prawą i lewą stronę
 • wykonuje prosty instrument muzyczny
 • porusza się w ustalony sposób przy nagraniu muzyki poważnej