Zamierzenia dydaktyczne u Funky Monkeys – Czerwiec 2021

Zamierzenia dydaktyczne u Funky Monkeys – Czerwiec 2021

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC

W GRUPIE FUNKY MONKEYS

 

Tydzień I:  Na naszym podwórku.

 

Cele do osiągnięcia przez dziecko:

 • wypowiada się na temat swoich marzeń
 • opowiada historyjkę
  • rysuje plan wymarzonego podwórka
  • porusza się rytmicznie przy piosence
 • rozpoznaje i nazywa poznane figury
  • wspólnie i bezpiecznie bawi się z kolegami na placu zabaw
  • odpowiada na pytania dotyczące opowiadania

 

Tydzień II:  W świecie emocji

 

Cele do osiągnięcia przez dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa emocje
  • rozwija wrażliwość emocjonalną i empatię
  • akceptuje własną emocjonalność
  • rozwija umiejętność wyrażania i rozładowywania emocji w sposób akceptowany społecznie
  • potrafi adekwatnie reagować na emocje innych

 

 

Tydzień III: Idziemy do szkoły

 

Cele do osiągnięcia  przez dziecko:

 • wypowiada się na temat emocji i stresu związanego z pójściem do szkoły;
 • poznaje budynek szkoły i znajdujące się w nim pomieszczenia
 • odpowiada na pytania dotyczące opowiadania

 

Tydzień IV: Nadszedł czas wakacji

 

Cele do osiągnięcia przez dziecko:

 • wypowiada się na temat opowiadania
 • czyta proste teksty
 • rozwiązuje zadania metodą symulacji
 • wymienia oznaki lata
 • uczestniczy w tworzeniu mapy skojarzeń do wyrazu wakacje
 • czyta proste teksty, próbuje pisać litery
 • śpiewa piosenki, recytuje wiersze, tańczy