Zamierzenia dydaktyczne na maj 2022, 3- latki, Little Birds

Zamierzenia dydaktyczne na maj 2022, 3- latki, Little Birds

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc maj w grupie 3 – 4 latków.

Little Birds

 

TYDZIEŃ I: Moja miejscowość, mój region.

 

Treści programowe:

Miejscowość, region

Miejsce zamieszkania

określanie miejsca zamieszkania (wieś, miasto)

nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc.

Polska i Polacy

Poczucie przynależności narodowej

 • zwracanie uwagi na piękno najbliższego otoczenia (architektury, krajobrazu, zjawisk atmosferycznych, okazów przyrodniczych itp.).

Procesy poznawcze

Uwaga

 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.

Słownictwo

 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Początkowa nauka czytania i pisania

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.

Elementy matematyki

Intuicja geometryczna

 • dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach
 • wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.

W świecie techniki

Działalność badawcza

 • naturalne zabawy badawcze, np. poznawanie właściwości różnych materiałów w bezpośrednim z nimi kontakcie (budowanie babek z piasku, gniecenie papieru, lepienie bałwana itp.).

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.

Muzyka i ruch

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych

W świecie sztuki – teatr

 • odgrywanie różnych ról w zabawach tematycznych.

 

TYDZIEŃ II: Moja ojczyzna

 

Treści programowe:

Polska, Polacy

Poczucie przynależności narodowej

poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego

słuchanie utworów literatury dziecięcej, tematycznie związanej z Polską; nauka wybranych (krótkich) wierszy na pamięć.

Przyroda

Przyroda latem

 • poznawanie wybranych owadów, np.: pszczół, motyli.

Procesy poznawcze

Uwaga

 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.

Słownictwo

 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Początkowa nauka czytania i pisania

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.

Elementy matematyki

Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • rysowanie kredkami
 • malowanie: palcami, dłonią, pędzlem.

W świecie sztuki – film

Filmy dla dzieci

 • dzielenie się wrażeniami na temat obejrzanych filmów.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.

Muzyka i ruch

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych

 

 

 

 

 

TYDZIEŃ III: Łąka w maju.

 

Treści programowe:

Przyroda

Przyroda latem

obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących latem w przyrodzie

poznawanie wybranych owadów, np.: pszczół, motyli

rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, np. poprzez wspólne wykonywanie albumów tematycznych o wybranych grupach roślin lub zwierząt.

Procesy poznawcze

Uwaga

 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

 

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.

Słownictwo

 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Początkowa nauka czytania i pisania

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.

Elementy matematyki

Liczenie

 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • malowanie: palcami, dłonią, pędzlem
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.

Muzyka i ruch

uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:

 • ze śpiewem
 • rytmicznych

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa

 

 

 

TYDZIEŃ IV: Święto rodziców.

 

Treści programowe:

Rodzina

Wiedza o rodzinie

podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego

opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny.

Rodzinne święta

dzielenie się informacjami dotyczącymi rodzinnych świąt

określanie znaczenia wspólnego przeżywania świąt rodzinnych.

Procesy poznawcze

Myślenie przyczynowo-skutkowe

 • układanie historyjki obrazkowej (3 obrazki) według kolejności zdarzeń.

Uwaga

 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.

Słownictwo

 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Wzajemna komunikacja

 • wyrażanie swoich myśli, przeżyć w kontaktach z drugą osobą.

Początkowa nauka czytania i pisania

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.

Elementy matematyki

Liczenie

 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • malowanie: palcami, dłonią, pędzlem
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.

Muzyka i ruch

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych

Świat wartości

Wartości społeczno-moralne

 • przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w rodzinie, w grupie przedszkolnej) zasad społecznych.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

Skip to content