Zamierzenia dydaktyczne grupa I – 3 latki – kwiecień 2022

Zamierzenia dydaktyczne grupa I – 3 latki – kwiecień 2022

 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc kwiecień

w grupie Little Birds

 

TYDZIEŃ I:

 

Wiosenne powroty

 

Treści programowe:

Przyroda

Przyroda wiosną

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków (np. bocian), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)
 • omawianie życia ptaków wiosną (budowanie gniazd).

Procesy poznawcze

Uwaga

 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.

Słownictwo

 • nazywanie cech przedmiotów: kształt, barwa, faktura, wydawany dźwięk, funkcja (np. do czego służy samochód).

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 • opowiadanie o obrazkach przedstawiających różne sytuacje.

Poprawność składniowa wypowiedzi

 • wypowiadanie się prostymi zdaniami.

Początkowa nauka czytania i pisania

Percepcja wzrokowa

 • obserwowanie najbliższego otoczenia (sala, plac zabaw, widok z okna…), wymienianie jego elementów
 • układanie figur, patyczków, klocków według podanego wzoru.
 • Przygotowanie do pisania
 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
 • Elementy matematyki
 • Organizacja czasu i przestrzeni
 • dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu.
 • Liczenie
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
 • Klasyfikowanie
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • W świecie techniki
 • Działalność konstrukcyjno-techniczna
 • tworzenie konstrukcji przestrzennych według własnych pomysłów.
 • Działalność plastyczna
 • Zainteresowania plastyczne
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.
 • W świecie sztuki – muzyka
 • Muzyka i śpiew
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
 • Muzyka i ruch
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
 • Aktywność ruchowa
 • Sprawność ruchowa
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

TYDZIEŃ II:

 

Wielkanoc

 

Treści programowe:

Rodzina

Więzi rodzinne

 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.

Procesy poznawcze

Uwaga

 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.

Słownictwo

 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Początkowa nauka czytania i pisania

Percepcja wzrokowa

 • wyszukiwanie takich samych obrazków, zabawek
 • układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela.
 • Słuch fonematyczny
 • rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek
 • rytmiczny podział słów (na sylaby) z pomocą nauczyciela lub samodzielnie.
 • Przygotowanie do pisania
 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
 • Elementy matematyki
 • Klasyfikowanie
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • Intuicja geometryczna
 • wykorzystanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.
 • Działalność plastyczna
 • Zainteresowania plastyczne
 • lepienie: z plasteliny, masy solnej, masy papierowej
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.
 • W świecie sztuki – muzyka
 • Muzyka i śpiew
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętania tekstu i melodii
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście
 • nauka krótkich piosenek (forma AB).
 • Muzyka i ruch
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych
 • Koledzy, grupa przedszkolna
 • Współdziałanie w grupie
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.
 • Aktywność ruchowa
 • Sprawność ruchowa

uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa

 

TYDZIEŃ III:

 

Wiosna na wsi.

 

Treści programowe:

Przyroda

Przyroda wiosną

 • poznawanie wybranych zwierząt hodowanych na wsi (dorosłych i młodych).

Uprawa roślin i hodowla zwierząt

 • rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowlanych
 • porównywanie wyglądu zwierząt dorosłych i ich potomstwa, nazywanie zwierząt.

Rodzina

Własne możliwości

 • poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności i w konfrontacji z rówieśnikami (określanie: sam potrafię…)
 • określanie swoich mocnych stron.

Świat wartości

Wewnętrzne potrzeby

 • poznawanie świata poprzez doświadczenia – własne i innych ludzi.

Procesy poznawcze

Uwaga

 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.

Słownictwo

 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Początkowa nauka czytania i pisania

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.

Elementy matematyki

Liczenie

 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • lepienie: z plasteliny, masy solnej, masy papierowej
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.

Muzyka i ruch

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

TYDZIEŃ IV:

 

Dbamy o przyrodę

 

 

Treści programowe:

Przyroda

Podstawy ekologii

 • poznawanie sposobów ochrony środowiska.

Przyroda wiosną

 • uczestniczenie w pracach na terenie ogródka przedszkolnego (np. grabienie ziemi, wysiewanie nasion, sadzenie roślin).

Ziemia – planeta ludzi

Świat bliski i świat daleki

 • obserwowanie, poznawanie najbliższego środowiska.

Procesy poznawcze

Uwaga

 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.

Słownictwo

 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Początkowa nauka czytania i pisania

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.

Elementy matematyki

Liczenie

 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów, z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
 • Klasyfikowanie
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • Działalność plastyczna
 • Zainteresowania plastyczne
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).
 • W świecie sztuki – muzyka
 • Muzyka i śpiew
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
 • Muzyka i ruch
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych
 • Aktywność ruchowa
 • Sprawność ruchowa
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa

uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych

Skip to content