Zamierzenia dydaktyczne, grupa 2 – grudzień 2022

Zamierzenia dydaktyczne, grupa 2 – grudzień 2022

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc grudzień w Little Birds

 

 

Temat tygodnia: Co cieszy mikołaja?

 

 • nabywanie umiejętności skupiania uwagi na treści opowiadania;
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji.
 • rozwijanie umiejętności przeliczania wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych;
 • stosowanie podczas zabaw określeń: długi – krótki, mały – duży.
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

Początkowa nauka czytania i pisania

 

Słuch fonematyczny:

 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
 • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku;

 

Przygotowywanie do czytania:

 

 • wypowiadanie się prostymi zdaniami;
 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z dorosłymi w codziennych sytuacjach;
 • stopniowe poznawanie określeń dotyczących położenia przedmiotu w przestrzeni;
 • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy.

 

Przygotowywanie do pisania:

 

 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.
 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;

 

 

Elementy matematyki:

 

 • rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni.
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;

 

Liczenie:

 

 • przeliczanie na konkretach.

 

Klasyfikowanie:

 

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;liczenie palców, przedmiotów itp.;

 

 

Temat tygodnia: Jakie sporty uprawiam zimą?

 

 • rozwijanie mowy;
 • poznawanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimą.
 • poznawanie nazw dni tygodnia;
 • kształtowanie orientacji w przestrzeni.
 • rozwijanie swobody ruchów podczas zabaw;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • zdobywanie wiadomości dotyczących charakterystycznych cech zimy;

 

Początkowa nauka czytania i pisania

 

Słuch fonematyczny:

 

 • uważne słuchanie rozmówcy;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
 • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku;

 

 

Przygotowywanie do czytania:

 

 • wypowiadanie się prostymi zdaniami;
 • powtarzanie krótkich rymowanek;
 • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy;
 • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;

 

Przygotowywanie do pisania:

 

 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

 

 

Elementy matematyki:

 

 • rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni.
 • rozwijanie umiejętności przeliczania wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych;
 • stosowanie podczas zabaw określeń: długi – krótki, mały – duży.

 

Liczenie:

 

 • przeliczanie na konkretach.

 

Klasyfikowanie:

 

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;liczenie palców, przedmiotów itp.;
 • utrwala znajomość położenia przedmiotów w przestrzeni, stosuje słowa: na, pod, obok, za,

 

 

 

Temat tygodnia: O czym w święta każdy z nas pamięta?

 

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu literackiego;
 • poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami: mały – duży, krótki – długi, nisko – wysoko;
 • zapoznanie ze zwyczajem składania życzeń świątecznych i wysyłania kart z życzeniami.
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • zachęcenie do dbałości o utrzymywanie prawidłowej postawy ciała.
 • kształtowanie umiejętności społecznych.

 

 

 

Początkowa nauka czytania i pisania

 

Słuch fonematyczny:

 

 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
 • uważne słuchanie rozmówcy;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
 • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;

 

 

Przygotowywanie do czytania:

 

 • dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń z życia rodziny;
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny;
 • dzielenie się swoimi przeżyciami;
 • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy);
 • odpowiadanie na pytania.
 • wypowiadanie się na temat tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,

 

Przygotowywanie do pisania:

 

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
 • nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);
 • uczestniczenie w zabawach naśladowczych;

 

 

Elementy matematyki:

 

 • rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni.
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
 • używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki;

 

Liczenie:

 

 • przeliczanie na konkretach.

 

Klasyfikowanie:

 

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;liczenie palców, przedmiotów itp.

 

 

Temat tygodnia: Który żywioł jest najważniejszy?

 

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • zapoznanie z ogniem jako żywiołem.
 • kończenie ułożonych sekwencji;
 • zapoznanie z wodą jako żywiołem.
 • zapoznanie z ziemią jako żywiołem.
 • zapoznanie z powietrzem jako żywiołem.
 • podsumowanie wiedzy dotyczącej żywiołów.

 

Początkowa nauka czytania i pisania

 

Słuch fonematyczny:

 

 • wypowiadanie nazwy żywiołów,
 • słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia;
 • uważne słuchanie rozmówcy;
 • maszerowanie w rytmie muzyki lub rytmie wystukiwanym na bębenku;

 

Przygotowywanie do czytania:

 

 • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;

 

Przygotowywanie do pisania:

 

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
 • nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);

 

 

Elementy matematyki:

 

 • rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni.
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;

 

Liczenie:

 

 • przeliczanie na konkretach.

 

Klasyfikowanie:

 

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;liczenie palców, przedmiotów itp.;
Skip to content