Zamierzenia dydaktyczne, grupa 1, -3-latki, marzec 2024r.

Zamierzenia dydaktyczne, grupa 1, -3-latki, marzec 2024r.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc MARZEC

 

w grupie 3-latków

 

ZWIERZĘTA SPRZED MILIONÓW LAT

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy;
 • rozwijanie pamięci
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie trzech
 • ilustrowanie piosenki ruchem
 • rozwijanie aktywności muzyczno – ruchowej
 • kształtowanie odruchu prawidłowej postawy
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • dbanie o porządek na stanowisku pracy

 

 

 

 

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
 • powtarzanie krótkich rymowanek;
 • słuchanie fragmentów książek i tekstów z czasopism;
 • nazywanie danych części ciała;
 • nazywanie zjawisk pogodowych;

Przygotowanie do czytania

 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
 • mówią rymowanki z różnym natężeniem głosu
 • oglądanie książek i czasopism umieszczonych w kąciku książki;
 • posługiwanie się poprawną mową;
 • wspólne czytanie bajek, baśni oraz wierszy itp;
 • wyrażanie własnych potrzeb i decyzji;
 • określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu;
 • wskazywanie części ciała i ich nazywanie;
  Przygotowanie do pisania
 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np.: lepienie z plasteliny, zgniatanie;
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w

czasie zabawy;

 • rysowanie
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych,
 • gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki;

              Elementy matematyki

 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: analizowanie, syntezowanie, porównywanie,
 • klasyfikowanie, rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów), próby logicznego

ujęcia motywów własnego działania, łączenie prostych czynności z ich skutkami,

 • słuchanie zdań prawdziwych i zdań fałszywych i ocenianie ich
 • przeliczanie do trzech;
 • porównują liczebność zbiorów;
 • zauważanie rytmów np w ułożonej mozaice geometrycznej, w klockach;
 • układanie wzorów według schematu;
 • rytmiczny marsz do muzyki
 • uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania,

uogólniania, rozumowania przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie;

 

 

 

POGODA MARCOWA

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy;
 • zapoznanie z symbolami pogodowymi
 • segregowanie przedmiotów według rodzaju
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • rozwijanie aktywności muzyczno – ruchowej
 • wyzwalanie radości, chęci udziału we wspólnych zabawach
 • kształtowanie odruchu prawidłowej postawy
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie sprawności manualnej rozwijanie kreatywności

 

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 • słuchanie wierszy, legend, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
 • powtarzanie krótkich rymowanek;
 • słuchanie fragmentów książek i tekstów z czasopism;
 • nazywanie danych części ciała;

Przygotowanie do czytania

 • określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu;
 • oglądanie oraz wspólne czytanie książek umieszczonych w kąciku książki;
 • posługiwanie się poprawną mową;
 • określanie nastroju
 • wspólne czytanie legend, bajek, baśni oraz wierszy itp;
 • wyrażanie własnych potrzeb i decyzji;
 • słuchanie słuchowisk
 • wskazywanie części ciała i ich nazywanie;
 • rozpoznawanie zjawisk pogodowych związanych z wiosną
 • rozróżnianie pór roku

Przygotowanie do pisania

 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np.: lepienie z plasteliny, zgniatanie;
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w

czasie zabawy;

 • rysowanie
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych,
 • gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki;
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw
 • ruchowych i ćwiczeń plastycznych;

 

           Elementy matematyki

 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: analizowanie, syntezowanie, porównywanie,
 • klasyfikowanie, rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów), próby logicznego

ujęcia motywów własnego działania, łączenie prostych czynności z ich skutkami,

 • słuchanie zdań prawdziwych i zdań fałszywych i ocenianie ich
 • przeliczanie do trzech;
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonej mozaice geometrycznej, w klockach
 • układanie wzorów rytmicznych
 • rytmiczny marsz do muzyki
 • rytmiczne klaskanie oraz uderzanie w bębenek;
 • uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania,

uogólniania, rozumowania przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie;

 

 

 

WIOSNO, ACH TO TY

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy;
 • zapoznanie z ptakami przylatującymi wiosną do Polski
 • rozwijanie umiejętności matematycznych
 • integracja grupy
 • rozwijanie koncentracji uwagi podczas działania
 • wyrabianie umiejętności reagowania ruchem na dźwięki muzyczne
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • kształtowanie odruchu prawidłowej postawy
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie kreatywności

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
 • różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich;
 • powtarzanie krótkich rymowanek;
 • mówienie krótkiego wierszyka z pamięci
 • słuchanie fragmentów książek i tekstów z czasopism;
 • nazywanie danych części ciała;
 • rozmawianie na temat członków rodziny

 

Przygotowanie do czytania

 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
 • mówienie z właściwą dla siebie intonacją;
 • swobodna rozmowa związana z tematem
 • oglądanie książek i czasopism umieszczonych w kąciku książki;
 • posługiwanie się poprawną mową;
 • określanie nastroju
 • wspólne czytanie bajek, baśni oraz wierszy itp;
 • wyrażanie własnych potrzeb i decyzji;
 • określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu;
 • wskazywanie części ciała i ich nazywanie;
 • rozróżnianie członków rodziny.
 • rozróżnianie pór roku

Przygotowanie do pisania

 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np.: lepienie z plasteliny, zgniatanie;
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w

czasie zabawy;

 • rysowanie
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych,
 • gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki;

 

             Elementy matematyki

 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: analizowanie, syntezowanie, porównywanie,
 • klasyfikowanie, rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów), próby logicznego

ujęcia motywów własnego działania, łączenie prostych czynności z ich skutkami,

 • słuchanie zdań prawdziwych i zdań fałszywych i ocenianie ich
 • przeliczanie do trzech;
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonej mozaice mozaice geometrycznej, w klockach
 • układanie klocków według schematu
 • rytmiczny marsz do muzyki
 • rytmiczne klaskanie oraz uderzanie w bębenek;
 • uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania,

uogólniania, rozumowania przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie;

 

 

MAMY RÓŻNE CHARAKTERY

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie umiejętności rozróżniania emocji
 • rozwijanie mowy i koncentracji uwagi
 • wprowadzanie pojęć: długi, krótki
 • tworzy długie wężyki i krótkie wężyki z plasteliny
 • wyzwalanie umiejętności okazywania emocji poprzez kontakt z muzyką
 • rozwijanie umiejętności uczestnictwa we wspólnej zabawie
 • kształtowanie odruchu prawidłowej postawy rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • dbanie o porządek na stanowisku pracy

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
 • różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich;
 • powtarzanie krótkich rymowanek;
 • słuchanie fragmentów książek i tekstów z czasopism;
 • nazywanie danych części ciała;
 • rozmawianie na temat zawodów

 

Przygotowanie do czytania

 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
 • mówienie z właściwą dla siebie intonacją;
 • swobodna rozmowa związana z tematem
 • oglądanie książek umieszczonych w kąciku książki;
 • posługiwanie się poprawną mową;
 • określanie nastroju
 • wspólne czytanie bajek, baśni oraz wierszy itp;
 • wyrażanie własnych potrzeb i decyzji;
 • określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu;
 • wskazywanie części ciała i ich nazywanie;
 • rozmowy na temat charakterów

Przygotowanie do pisania

 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np.: lepienie z plasteliny, zgniatanie;
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w

czasie zabawy;

 • rysowanie
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych,
 • gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki;

 

             Elementy matematyki

 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: analizowanie, syntezowanie, porównywanie,
 • klasyfikowanie, rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów), próby logicznego

ujęcia motywów własnego działania, łączenie prostych czynności z ich skutkami,

 • słuchanie zdań prawdziwych i zdań fałszywych i ocenianie ich
 • przeliczanie do trzech;
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonej mozaice mozaice geometrycznej, w klockach
 • układanie klocków według schematu
 • rytmiczny marsz do muzyki
 • rytmiczne klaskanie oraz uderzanie w bębenek;
 • uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania,

uogólniania, rozumowania przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie;

 

 

 

 

 

Skip to content