Zamierzenia dydaktyczne gr II, – 4 latki- styczeń 2023

Zamierzenia dydaktyczne gr II, – 4 latki- styczeń 2023

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc styczeń w grupie  Little Birds

 

 

Temat tygodnia: Skąd wiem, że mija czas?

 

 • poznawanie zwyczajów związanych z witaniem nowego roku;
 • poznawanie rodzajów przyrządów do odmierzania czasu;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych.
 • uwrażliwienie na różne elementy muzyki;
 • rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewu.

 

Początkowa nauka czytania i pisania

 

Słuch fonematyczny:

 

 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
 • maszerowanie w rytmie muzyki lub rytmie wystukiwanym na bębenku;
 • różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich;

 

 

Przygotowywanie do czytania:

 

 • wypowiadanie się prostymi zdaniami;
 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z dorosłymi w codziennych sytuacjach;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych;
 • powtarzanie krótkich rymowanek;
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami.

 

 

Przygotowywanie do pisania:

 

 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.
 • naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt;

 

 

 

Elementy matematyki:

 

 • rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni.
 • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później);

 

 

Liczenie:

 

 • przeliczanie na konkretach.
 • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika;

 

Klasyfikowanie:

 

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;liczenie palców, przedmiotów itp.;
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

 

Temat tygodnia: Kto dokarmia zimą zwierzęta?

 

 • rozwijanie umiejętności skupienia uwagi na treści opowiadania;
 • rozumienie konieczności dokarmiania ptaków w okresie zimowym.
 • rozwijanie sprawności rachunkowych;
 • doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej
 • opanowanie melodii i tekstu piosenki;
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej.

 

Początkowa nauka czytania i pisania

 

Słuch fonematyczny:

 

 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
 • oglądanie książek i czasopism umieszczonych w kąciku książki;
 • różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;

 

Przygotowywanie do czytania:

 

 • wypowiadanie się prostymi zdaniami
 • powtarzanie krótkich rymowanek;
 • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;

 

Przygotowywanie do pisania:

 

 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.
 • uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek;

 

 

Elementy matematyki:

 

 • rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni.
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
 • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później);

 

 

Liczenie:

 

 • przeliczanie na konkretach.
 • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika;

 

 

Klasyfikowanie:

 

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;liczenie palców, przedmiotów itp.;

 

 

Temat tygodnia: Za co kocham moje babcie i moich dziadków?

 

 • rozwijanie mowy;
 • poznawanie rodzajów zabawek popularnych dawniej i obecnie.
 • rozwijanie mowy;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych.
 • opanowanie melodii i tekstu piosenki;
 • rozwijanie ekspresji ruchowej i słownej poprzez łączenie śpiewu z elementem ruchu.

 

 

Początkowa nauka czytania i pisania

 

Słuch fonematyczny:

 

 • maszerowanie w rytmie muzyki lub rytmie wystukiwanym na bębenku;
 • rozpoznawanie sztucznie otrzymywanych dźwięków, np. poprzez pocieranie, gniecenie różnych rodzajów papieru lub stukanie przedmiotami;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;

 

 

Przygotowywanie do czytania:

 

 • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami;

 

Przygotowywanie do pisania:

 

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
 • nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);

 

 

Elementy matematyki:

 

 • rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni.
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;

 

Liczenie:

 

 • przeliczanie na konkretach.

 

Klasyfikowanie:

 

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;liczenie palców, przedmiotów itp.

 

 

Temat tygodnia: Za jaką postać przebiorę się na bal?

 

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • zapoznanie z tematyką dotyczącą karnawału.
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania według podanego kryterium;
 • rozwijanie logicznego myślenia.
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej;
 • rozwijanie ekspresji ruchowej i słownej poprzez łączenie śpiewu z elementem ruchu.

 

Początkowa nauka czytania i pisania

 

Słuch fonematyczny:

 

 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami;
 • podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci;

 

 

Przygotowywanie do czytania:

 

 • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
 • uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek;
 • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później);
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie.

 

 

 

Przygotowywanie do pisania:

 

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
 • nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);
 • wskazywanie wymienionych części ciała;

 

 

Elementy matematyki:

 

 • rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni.
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;

 

Liczenie:

 

 • przeliczanie na konkretach.

 

 

Klasyfikowanie:

 

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;liczenie palców, przedmiotów itp.;
 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;

 

Skip to content