Zamierzenia dydaktyczne, gr 2 – Listopad 2022

Zamierzenia dydaktyczne, gr 2 – Listopad 2022

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc Listopad w Little Birds

 

 

Temat tygodnia: Jakie są moje obowiązki?

 

 • poznawanie obowiązków poszczególnych członków rodziny;
 • zachęcenie do pomagania rodzicom w wykonywaniu domowych obowiązków.
 • zapoznanie z możliwością zapisania wybranych czynności za pomocą prostych symboli;
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania poleceń.
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • zachęcenie do dbałości o utrzymywanie prawidłowej postawy ciała.

 

Początkowa nauka czytania i pisania

 

Słuch fonematyczny:

 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;

 

Przygotowywanie do czytania:

 

 • wypowiadanie się prostymi zdaniami;
 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z dorosłymi w codziennych sytuacjach;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych;

 

Przygotowywanie do pisania:

 

 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

 

 

Elementy matematyki:

 

 • rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni.

 

Liczenie:

 

 • przeliczanie na konkretach.

 

Klasyfikowanie:

 

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;liczenie palców, przedmiotów itp.;

 

 

 

 

 

 

Temat tygodnia: Co powinien wiedzieć każdy Polak?

 

 • poznanie symboli narodowych;
 • rozwijanie mowy.
 • zapoznanie z wyglądem flagi Polski i znaczeniem barw na fladze;
 • doskonalenie percepcji słuchowej.
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);

 

Początkowa nauka czytania i pisania

 

Słuch fonematyczny:

 

 • słuchanie legend, opowiadań o Polsce lub związanych ze swoją miejscowością;
 • różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;

 

Przygotowywanie do czytania:

 

 • wypowiadanie się prostymi zdaniami;
 • powtarzanie krótkich rymowanek;
 • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy;

 

Przygotowywanie do pisania:

 

 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

 

 

Elementy matematyki:

 

 • rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni.
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;

 

Liczenie:

 

 • przeliczanie na konkretach.

 

Klasyfikowanie:

 

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;liczenie palców, przedmiotów itp.;

 

 

 

 

 

Temat tygodnia: Jaki jest mój kraj?

 

 • budzenie poczucia tożsamości narodowej poprzez poznawanie wybranych polskich legend;
 • rozwijanie mowy.
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jakość;
 • zapoznanie z elementami miejscowego folkloru.
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej;
 • kształcenie poczucia rytmu.

 

Początkowa nauka czytania i pisania

 

Słuch fonematyczny:

 

 • słuchanie legend, opowiadań o Polsce lub związanych ze swoją miejscowością;
 • słuchanie nagrań zespołów ludowych ze swojego regionu;

 

Przygotowywanie do czytania:

 

 • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami;

 

Przygotowywanie do pisania:

 

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
 • nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);

 

 

Elementy matematyki:

 

 • rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni.
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;

 

Liczenie:

 

 • przeliczanie na konkretach.

 

Klasyfikowanie:

 

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;liczenie palców, przedmiotów itp.

 

 

 

 

 

 

Temat tygodnia: Gdzie można zobaczyć Małą Niedźwiedzicę i Wielką Niedźwiedzicę?

 

 • rozwijanie mowy;
 • zdobywanie informacji na temat gwiazd.
 • poznawanie wyglądu i nazw planet Układu Słonecznego;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych
 • rozwijanie spostrzegawczości;
 • rozwijanie umiejętności manualnych.

 

Początkowa nauka czytania i pisania

 

Słuch fonematyczny:

 

 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami;

 

Przygotowywanie do czytania:

 

 • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
 • sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki;
 • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy

 

Przygotowywanie do pisania:

 

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
 • nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);

 

 

Elementy matematyki:

 

 • rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni.
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;

 

Liczenie:

 

 • przeliczanie na konkretach.

 

Klasyfikowanie:

 

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;liczenie palców, przedmiotów itp.;
Skip to content