Zamierzenia dydaktyczne dla Little Birds na październik 2021

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W GRUPIE

3 – LATKÓW NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK.

 

 

I Idzie jesień… przez ogród i sad.

 

Współdziałanie w grupie

– uczestniczenie we wspólnych zabawach.

Aktywność językowa

– odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Elementy matematyki

– liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników.

W świecie sztuki – muzyka

– słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.

Aktywność ruchowa

– uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa

– uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 

 

  1. Idzie jesień… do zwierząt

 

Przyroda

– poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy na przykładzie jeża, wiewiórki, bociana.

Procesy poznawcze

– skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

– odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Elementy matematyki

– ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie.

Działalność plastyczna

– tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).

W świecie sztuki – muzyka

– słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.

– uczestniczenie w zabawach w kąciku muzycznym; poznawanie grzechotki, kołatki, bębenka, tamburynu.

Aktywność ruchowa

– uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa

– uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 

 

III Co z czego otrzymujemy

 

W świecie techniki

– poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru itp.), z wykorzystaniem filmu, internetu.

Rozwój fizyczny

– przezwyciężanie niechęci do jedzenia nieznanych potraw.

Procesy poznawcze

– skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

– odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Elementy matematyki

– liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników.

– dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne (np. buty pasują na nogi).

Działalność plastyczna

– tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).

W świecie sztuki – muzyka

– słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.

Aktywność ruchowa

– uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa

– uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 

IV Idzie jesień… z deszczem

 

Przyroda

– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola.

Podstawy ekologii

– szanowanie wody, niemarnowanie jej.

W świecie techniki

– naturalne zabawy badawcze, np. poznawanie właściwości różnych materiałów, w bezpośrednim z nimi kontakcie (budowanie babek z piasku, gniecenie papieru, lepienie bałwana itp.)

– uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badaniu tonięcia i pływania ciał.

Procesy poznawcze

– skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

– słuchanie i rozpoznawanie odgłosów dochodzących z otoczenia

– maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela.

Ćwiczenia artykulacyjne

– słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.

Wypowiedzi ustne

– odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Elementy matematyki

– wyodrębnianie obiektów do liczenia; określanie ich ilości: dużo, mało.

Działalność plastyczna

– malowanie: palcami, dłonią, pędzlem.

W świecie sztuki – muzyka

– słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.

Aktywność ruchowa

– uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa

– uczestniczenie w zabawach ruchowych.

Skip to content