Zamierzenia dydaktyczne dla dzieci lat 6 – grupa NM

Zamierzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej na miesiąc

listopad w grupie 6-latków

 

 1. Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki?

 

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 • spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek;
 • wiązanie obuwia;
 • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć.
 • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);
 • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki).
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy.
 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;
 • rozumienie znaczenia higieny osobistej.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;
 • czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

 • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;
 • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;
 • podawanie powiązań między członkami rodziny, np.: babcia to mama mamy lub mama taty;
 • wyjaśnianie wieloznaczności słowa dom;
 • próby tworzenia drzewa genealogicznego (trzypokoleniowego) swojej rodziny;
 • szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach;
 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 • tworzenie planu osiedla, swojej miejscowości.
 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją; używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi; posługiwanie się poprawną mową;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji; formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską;
 • rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską;
 • rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów; rozpoznawanie liter pisanych.
 • poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem;
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy;
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań.

Poznawcza aktywność dziecka

 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;
 • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;
 • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;
 • zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu; rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze.

 

 1. Co powinien wiedzieć każdy Polak?

 

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 • spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek;
 • wiązanie obuwia;
 • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć.
 • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);
 • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki).
 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki;
 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;
 • rozumienie znaczenia higieny osobistej.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;
 • czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

 • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;
 • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;
 • szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach;
 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego; prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad;
 • nazywanie największych rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr – oraz większych miast Polski; poznawanie ważniejszych wydarzeń z życia Polski, np. wejście Polski do Unii Europejskiej;  poznawanie imion i nazwisk znanych Polaków, np. Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika oraz ważniejszych pomników polskiej historii, np. Zamku Królewskiego w Warszawie.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 • wskazywanie lokalizacji swojej miejscowości na mapie Polski; wskazywanie Polski na mapie Europy, nazywanie jej sąsiadów; nazywanie najważniejszych rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr oraz większych miast Polski;
 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach; mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;
 • używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi; posługiwanie się poprawną mową;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji; formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską;
 • rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską; rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów; rozpoznawanie liter pisanych.
 • poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem;
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy;
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań.
 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;
 • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;
 • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;
 • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym; rozpoznawanie cyfr i liczby 10;
 • zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu ;
 • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze.

 

III. Czy kujawiak może tańczyć krakowiaka?

 

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 • spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek;
 • wiązanie obuwia;
 • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć.
 • rozwijanie koordynacji ruchowej; nabywanie płynności ruchów rąk.
 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków;
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy.
 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;
 • rozumienie znaczenia higieny osobistej.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym; czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

 • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;
 • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;
 • szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach;
 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego; prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad;
 • poznanie zapisu nazwy swojej miejscowości ; nazywanie największych rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr – oraz większych miast Polski.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 • wskazywanie lokalizacji swojej miejscowości na mapie Polski.
 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach; mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;
 • używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi; posługiwanie się poprawną mową;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji; formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
 • rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską;
 • rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów; rozpoznawanie liter pisanych.
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań.
 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci; uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;
 • zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu;
 • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze.

 

 1. Gdzie można spotkać Małą i Wielką Niedżwiedzicę?

 

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 • spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek;
 • wiązanie obuwia;
 • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć.
 • rozwijanie koordynacji ruchowej; nabywanie płynności ruchów rąk; nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi
 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków.
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy.
 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;
 • rozumienie znaczenia higieny osobistej.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;
 • czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

 • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;
 • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;
 • szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach;
 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego; prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 • poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa: • wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz; poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Marsa, słuchanie ciekawostek na ich temat;
 • poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata;
 • dzielenie się wiadomościami na temat kosmosu: lotów kosmicznych, planet, gwiazdozbiorów.
 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach; mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;
 • używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi; posługiwanie się poprawną mową;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji; formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy;
 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;
 • zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu;
 • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze.
Skip to content