Zamierzenia dydaktyczne 5-latki, marzec 2022r.

Zamierzenia dydaktyczne 5-latki, marzec 2022r.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc marzec
w grupie 5-latków

 

 1. Zwierzęta z dżungli i sawanny

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie dziesięciu,
 • utrwalanie nazw wybranych zwierząt egzotycznych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • utrwalanie wyglądu lwa,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozwijanie spostrzegania: słuchowego, wzrokowego,
 • rozwijanie mowy i myślenia,
 • zapoznanie ze zwierzęciem egzotycznym – żyrafą,

rozwijanie sprawności fizycznej.

 

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu)
 • wyodrębnianie w słowach głosek początkowych (w nagłosie)

Przygotowanie do czytania

 • obserwowanie nauczyciela czytającego książeczki i podejmowanie prób naśladowania go (zainteresowanie nabywaniem umiejętności czytania)

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności ruchowej

Elementy matematyki

Liczenie

 • odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego

 

 1. Zwierzęta naszych pól i lasów

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • zwracanie uwagi dzieci na nienawiązywanie kontaktów z obcymi osobami,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • poznawanie zachowania się wybranych zwierząt,
 • określanie tempa poruszania się zwierząt,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • poznawanie zwyczajów sowy,
 • poznawanie przedstawicieli zwierząt żyjących na polu oraz przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • poznawanie właściwości fizycznych powietrza,
 • zapoznanie z pojęciem gaz,

przybliżanie wiadomości o życiu mrówek.

 

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu)
 • wyodrębnianie w słowach głosek początkowych (w nagłosie)

Przygotowanie do czytania

 • obserwowanie nauczyciela czytającego książeczki i podejmowanie prób naśladowania go (zainteresowanie nabywaniem umiejętności czytania)

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności ruchowej

 

 • Marcowa pogoda

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • poznawanie cech kuli,
 • wskazywanie różnic pomiędzy kulą a kołem,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • reagowanie na ustalone hasła i sygnały,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie,
 • zapoznanie ze zjawiskami parowania i skraplania,
 • obserwowanie pogody i zaznaczanie jej elementów każdego dnia,
 • utrwalanie nazw dni tygodnia,
 • określanie znaczenia wody w życiu człowieka,

rozwijanie sprawności fizycznej.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu)
 • wyodrębnianie w słowach głosek początkowych (w nagłosie)

Przygotowanie do czytania

 • obserwowanie nauczyciela czytającego książeczki i podejmowanie prób naśladowania go (zainteresowanie nabywaniem umiejętności czytania)

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności ruchowej
 1. Wiosenne przebudzenia

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie oznak wiosny,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • przeliczanie w zakresie 10,
 • poznawanie nazw mieszkańców łąki,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • kształtowanie poczucia rytmu w metrum trójdzielnym,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • poznawanie budowy motyla,
 • poznawanie przyczyn ochrony roślin,
 • zintegrowanie się dzieci podczas powitania wiosny,
 • poznawanie zwyczajów związanych z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny,

utrwalanie oznak wiosny.

 

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu)
 • wyodrębnianie w słowach głosek początkowych (w nagłosie)

Przygotowanie do czytania

 • obserwowanie nauczyciela czytającego książeczki i podejmowanie prób naśladowania go (zainteresowanie nabywaniem umiejętności czytania)

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności ruchowej

Elementy matematyki

Liczenie

 • odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego

Intuicja geometryczna

 • nazywanie figur geometrycznych: koło, trójkąt

 

Skip to content