Zamierzenia dydaktyczne 5 latki, kwiecień 2022, grupa 2

Zamierzenia dydaktyczne 5 latki, kwiecień 2022, grupa 2

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień
w grupie 5-latków

 

 1. Wiosenne powroty

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne :

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie nazw ptaków,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • utrwalanie poznanej piosenki,
 • rozwijanie umiejętności płynnego poruszania się w przestrzeni,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • utrwalanie cech ptasich na podstawie wilgi,
 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania przyrodą,
 • zachęcanie do robienia porządków w swoim otoczeniu,
 • zintegrowanie dzieci,

zapoznanie z wyglądem szpaka.

 

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu)
 • wyodrębnianie w słowach głosek początkowych (w nagłosie)

Przygotowanie do czytania

 • obserwowanie nauczyciela czytającego książeczki i podejmowanie prób naśladowania go (zainteresowanie nabywaniem umiejętności czytania)

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności ruchowej

Elementy matematyki

Liczenie

 • liczenie elementów w naturalnych sytuacjach, np. ręczników w łazience, par butów w szatni, kwiatów w wazonie itp.

 

 1. Wielkanoc

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie zwyczajów wielkanocnych,
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-wzrokowej,
 • przeliczanie i dodawanie w zakresie dziesięciu,
 • poznawanie różnych pisanek,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • tworzenie akompaniamentu do zwrotek piosenki,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • składanie i zaginanie papieru według instrukcji,
 • poznawanie budowy i właściwości jajka,
 • zapoznanie z ciekawostkami na temat pisanek,
 • zapoznanie z tym, do czego można wykorzystać jajka,
 • przygotowanie prostych potraw z jajek,

zapoznanie ze zwyczajem oblewania się wodą w lany poniedziałek.

 

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu)

Przygotowanie do czytania

 • obserwowanie nauczyciela czytającego książeczki i podejmowanie prób naśladowania go (zainteresowanie nabywaniem umiejętności czytania)

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności ruchowej

Elementy matematyki

Liczenie

 • liczenie elementów w naturalnych sytuacjach, np. ręczników w łazience, par butów w szatni, kwiatów w wazonie itp.

 

 • Wiosna na wsi

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie zwierząt z wiejskiego podwórka,
 • rozwijanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie umiejętności mierzenia,
 • mierzenie długości stopami, krokami,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie szybkiej reakcji na ustalone sygnały,
 • rozwijanie umiejętności stosowania różnego metrum podczas rytmizowania tekstu,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • poznawanie nowej techniki plastycznej,
 • poznawanie produktów otrzymywanych od zwierząt z wiejskiego podwórka,
 • utrwalanie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka,
 • zachęcanie do wspólnego działania,

poznawanie narzędzi ogrodniczych potrzebnych na wsi i ich zastosowania.

 

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu)

Przygotowanie do czytania

 • obserwowanie nauczyciela czytającego książeczki i podejmowanie prób naśladowania go (zainteresowanie nabywaniem umiejętności czytania)

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności ruchowej

Elementy matematyki

Klasyfikowanie

 • tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według jednej cechy: najpierw te, które widzimy – kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech, np. przeznaczenia, smaku

Mierzenie długości, szerokości, wysokości

 • porównywanie wielkości przedmiotów w stosunku do siebie, innych przedmiotów i ich nazywanie w naturalnych sytuacjach oraz zorganizowanych zabawach

 

 1. Dbamy o przyrodę

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • kształtowanie postaw proekologicznych,
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej,
 • utrwalanie poznanych liter,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • ćwiczenia koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • zachęcanie do segregowania śmieci,
 • zakładanie hodowli według instrukcji rysunkowej,
 • wyrabianie u dzieci opiekuńczego stosunku do roślin,
 • zachęcenie do dbania o swoje najbliższe środowisko,

wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za przyrodę.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu)

Przygotowanie do czytania

 • obserwowanie nauczyciela czytającego książeczki i podejmowanie prób naśladowania go (zainteresowanie nabywaniem umiejętności czytania)

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności ruchowej

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby

Klasyfikowanie

 • tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według jednej cechy: najpierw te, które widzimy – kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech, np. przeznaczenia, smaku

 

Skip to content