Zamierzenia dydaktyczne – 5-6 latki, gr 3, maj 2023

Zamierzenia dydaktyczne – 5-6 latki, gr 3, maj 2023

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc maj
w grupie 5 i 6-latków

 

MIESZKAMY W EUROPIE

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.
 • rozwijanie aktywności badawczej,
 • zapoznanie z polskimi monetami i banknotami,
 • zapoznanie z państwami należącymi do Unii Europejskiej.

 

 

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad
 • aktywne słuchanie rozmówcy;
 • przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i sposób niewerbalny;
 • wypowiadanie się zdaniami złożonymi, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi
 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;

 

Przygotowanie do czytania

 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami, w codziennych sytuacjach;
 • wypowiadanie się zdaniami złożonymi, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi;
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
 • posługiwanie się poprawną mową;
 • próby samodzielnego czytania;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań;
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
 • czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań;

 

Przygotowanie do pisania

 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np.: lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;
 • wykonywanie czynności na czas, rysowanie pod dyktando wierszyków recytowanych w różnym tempie, wykorzystywanie rywalizacji w toku zespołowych zabaw ruchowych;
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych

wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);

 

Elementy matematyki

 • różnicowanie stron ciała – prawej i lewej;
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie, rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów), próby logicznego ujęcia motywów własnego działania, łączenie prostych czynności z ich skutkami, układanie historyjek ob-razkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń, słuchanie zdań prawdziwych i zdań fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów);
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze;
 • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania;
 • liczenie od dowolnego miejsca, wspak, dwójkami, piątkami;
 • rozpoznawanie cyfr i liczby 10;
 • uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie;

 

 

JAK TO Z ŻABKĄ BYŁO?

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie aktywności badawczej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie umiejętności poruszania się w rytm muzyki,
 • wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych,
 • rozwijanie zainteresowań muzycznych,
 • poszerzanie doświadczeń wokalnych

 

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki;
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;
 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki
 • aktywne słuchanie rozmówcy;
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;

 

Przygotowanie do czytania

 • wypowiadanie się zdaniami złożonymi, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi;
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
 • aktywne słuchanie rozmówcy;
 • słuchanie zdań, wyodrębnianie w nich słów; liczenie słów w zdaniach; układanie zdań
  z określonej liczby słów; określanie kolejności słów w zdaniach;
 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;
 • prawidłowe stosowanie przyimków;
 • próby samodzielnego czytania;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań;
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
 • czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań;

 

Przygotowanie do pisania

 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np.: lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • wykonywanie czynności z dużym i z małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;
 • określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu;
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);
 • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki);

 

Elementy matematyki

 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych;
 • układanie działań do podanych zadań; głośne ich odczytywanie;
 • różnicowanie stron ciała – prawej i lewej;
 • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);
 • liczenie od dowolnego miejsca, wspak, dwójkami, piątkami

 

 

NOWINKI ZE ŚWIATA ZWIERZĄT

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie aktywności badawczej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozróżnianie i naśladowanie głosów zwierząt hodowanych na wsi,
 • nazywanie rodziców i ich dzieci w rodzinach zwierząt,
 • podkreślanie wartości zdrowego odżywiania,
 • poznawanie cech zwierząt egzotycznych

 

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.,
 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją

 

Przygotowanie do czytania

 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;
 • wspólne z nauczycielem czytanie tekstów obrazkowo-wyrazowych (nauczyciel czyta tekst, dzieci podają nazwy obrazków);
 • układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończeń;
 • próby samodzielnego czytania;
 • stosowanie słów przeciwstawnych, zdrobnień, zgrubień;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;

 

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • wykonywanie czynności z dużym i z małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;
 • określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu;
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych

wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);

 • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców).

 

Elementy matematyki

 • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);
 • liczenie od dowolnego miejsca, wspak, dwójkami, piątkami;
 • rozpoznawanie cyfr i liczby 10;

 

NASI KOCHANI RODZICE

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie aktywności badawczej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • opanowanie tekstu i melodii piosenki,

 

 

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 • aktywne słuchanie rozmówcy,
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki,
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań,
 • wyklaskiwanie rytmicznych fragmentów piosenek,
 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją.

 

Przygotowanie do czytania

 • poprawne wypowiadanie się w czasach przyszłym i przeszłym;
 • próby samodzielnego czytania;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań;
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
 • czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań;
 • interpretowanie znaczenia wybranych znaków umownych;
 • rozpoznawanie liter pisanych;
 • słownictwo w języku obcym;
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską.

 

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • wykonywanie czynności z dużym i z małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;
 • określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu;
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznychwymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);
 • gospodarowanie przestrzenią kartki (wykonywanie prac plastycznych na papierze o różnych formatach – z tendencją do przechodzenia do małych, zamkniętych powierzchni).

 

Elementy matematyki

 • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);
 • liczenie od dowolnego miejsca, wspak, dwójkami, piątkami,
 • wskazywanie lokalizacji swojej miejscowości na mapie Polski,
 • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym linii,
 • liczenie od dowolnego miejsca, wspak, dwójkami, piątkami,
 • rozpoznawanie cyfr i liczby 10.

 

Skip to content