Zamierzenia dydaktyczne 5-6 latki, gr 3, grudzień 2022

Zamierzenia dydaktyczne 5-6 latki, gr 3, grudzień 2022

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc grudzień
w grupie 5 i 6 -latków

 

Urządzenia elektryczne

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • budzenie zainteresowania literami,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • poznawanie różnych sposobów otrzymywania energii
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • reagowanie na sygnały

 

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków;
 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki;
 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.
 • słuchanie znanych osób, rozpoznawanie ich po głosach;
 • nauka na pamięć wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają;

 

Przygotowanie do czytania

 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską.
 • słuchanie, czytanych przez nauczyciela lub lektora, fragmentów utworów literackich
  z odpowiednią intonacją i z odpowiednim natężeniem głosu; zwracanie uwagi na piękno języka polskiego;

 

Przygotowanie do pisania

 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np.: lepienie
  z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);

wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;

 • wykonywanie czynności na czas, rysowanie pod dyktando wierszyków recytowanych
  w różnym tempie, wykorzystywanie rywalizacji w toku zespołowych zabaw ruchowych;
 • utrwalanie orientacji w schemacie własnego ciała i ciała drugiej osoby (np. w kontekście kształtowania prawidłowej postawy);
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
 • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała lub samych rąk sposobów poruszania się zwierząt itp.;

 

Elementy matematyki

 • porównywanie liczebności zbiorów i liczb z wykorzystaniem znaków: =, <, >;
 • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii: prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);

 

 

 

Nadchodzi zima

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter
 • budzenie zainteresowania literami,
 • przybliżenie właściwości śniegu i lodu,
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • opanowanie melodii i tekstu piosenki,
 • zwrócenie uwagi na cykliczność pór roku
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,

 

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
 • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów, porównywanie ich z tym, co się znajduje dalej;
 • wypowiadanie się zdaniami złożonymi, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi;
 • nauka piosenek fragmentami, metodą ze słuchu;

 

Przygotowanie do czytania

 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);
 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;

 

Przygotowanie do pisania

 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np.: lepienie
  z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • wykonywanie czynności z dużym i z małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;
 • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki);

 

Elementy matematyki

 • odróżnianie błędnego liczenia od poprawnego;
 • składanie pociętych obrazków w całość, bez wzoru;
 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami, w zabawach tropiących;

 

 

 

Święta, święta…

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • przybliżanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • wyrabianie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej,
 • zachęcanie do wypowiadania się na temat zwyczajów związanych z Wigilią
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 6,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie umiejętności koncentracji i uwagi

 

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki;
 • układanie rymów do podanych słów;
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;

 

Przygotowanie do czytania

 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;
 • układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończeń;
 • próby samodzielnego czytania;

 

 

 

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • wykonywanie czynności z dużym i z małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;
 • określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu;
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych

wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);

 • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców).

 

Elementy matematyki

 • rozpoznawanie cyfr i liczby 10;

 

 

 

W świecie zabawek

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie myślenia twórczego
 • rozwijanie aktywności badawczej,
 • rozwijanie sprawności fizyczne
 • ilustrowanie piosenki ruchem,
 • poznanie zabawek dzieci z różnych krajów
 • rozwijanie umiejętności układania klocków w rzędach i w szeregach,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie myślenia logicznego

 

Początkowa nauka czytania i pisania:

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • poprawne wypowiadanie się w czasach przyszłym i przeszłym;
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
 • interpretowanie znaczenia wybranych znaków umownych;

 

Przygotowanie do czytania

 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;

 

 

 

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • wykonywanie czynności z dużym i z małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;
 • określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu;
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych

wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);

 • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców).

 

Elementy matematyki

 • rozpoznawanie cyfr i liczby 10;
 • dodawanie i odejmowanie
Skip to content