Zamierzenia dydaktyczne 3-latki, na marzec 2022r.

Zamierzenia dydaktyczne 3-latki, na marzec 2022r.

Zamierzenia dydaktyczno -wychowawcze na miesiąc marzec

w grupie 3 – latków.

 

TYDZIEŃ I: ZWIERZĘTA Z DŻUNGLI I SAWANNY

 

Treści programowe:

 

Przyroda

Przyroda wiosną

poznawanie przedstawicieli zwierząt egzotycznych.

Procesy poznawcze

Uwaga

 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.

Słownictwo

 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.

Początkowa nauka czytania i pisania

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.

Elementy matematyki

Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • malowanie: palcami, dłonią, pędzlem
 • lepienie: z plasteliny, masy solnej, masy papierowej
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.

Muzyka i ruch

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

 

 

 

 

TYDZIEŃ II: ZWIERZĘTA Z NASZYCH PÓL I LASÓW

 

 

Treści programowe:

 

Przyroda

Obserwacja przyrody

 • obserwowanie okazów przyrodniczych za pośrednictwem filmów, książek, zdjęć.

Przyroda wiosną

 • poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm).

Procesy poznawcze

Spostrzeganie słuchowe

 • rozpoznawanie różnych odgłosów, dźwięków dochodzących z bliskiego otoczenia.

Uwaga

 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.

Słownictwo

 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

Wypowiedzi ustne

odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

 • Początkowa nauka czytania i pisania
 • Przygotowanie do pisania
 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
 • Elementy matematyki
 • Orientacja przestrzenna
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, stosowanie określeń: blisko, daleko, wysoko, nisko, dalej, bliżej, wyżej, niżej.
 • Klasyfikowanie
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • Działalność plastyczna
 • Zainteresowania plastyczne
 • malowanie: palcami, dłonią, pędzlem
 • lepienie: z plasteliny, masy solnej, masy papierowej
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.
 • W świecie sztuki – muzyka
 • Muzyka i śpiew
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
 • Muzyka i ruch
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych
 • Aktywność ruchowa
 • Sprawność ruchowa
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

TYDZIEŃ III : MARCOWA POGODA

 

Treści programowe:

 

Przyroda

Przyroda wiosną

 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną.

W świecie techniki

 • Działalność badawcza uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał.

Procesy poznawcze

 • Spostrzeganie słuchowerozpoznawanie dźwięków poznanych instrumentów perkusyjnych

rozpoznawanie dźwięków celowo wytworzonych

 • rozpoznawanie odgłosów przyrody
 • reagowanie na polecenia słowne.
 • Uwaga
 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • Aktywność językowa
 • Ćwiczenia narządów artykulacyjnych
 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
 • Słownictwo
 • nazywanie: elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.
 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
 • Wypowiedzi ustne
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • Początkowa nauka czytania i pisania
 • Przygotowanie do pisania
 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
 • Elementy matematyki
 • Liczenie
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
 • Działalność plastyczna
 • Zainteresowania plastyczne
 • lepienie: z plasteliny, masy solnej, masy papierowej.
 • W świecie sztuki – muzyka
 • Muzyka i śpiew
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
 • Muzyka i ruch
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych
 • Instrumenty perkusyjne
 • próby akompaniowania do piosenek na wykonanych instrumentach.

Aktywność ruchowa

Skip to content