Zamierzenia dydaktyczne 3 latki- maj- grupa 1

Zamierzenia dydaktyczne 3 latki- maj- grupa 1

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO -WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC

W GRUPIE 3 – LATKÓW

 

 

TYDZIEŃ I:

 

Treści programowe:

Ja

Emocje, radzenie sobie z nimi

 • próby nazywania swoich emocji.

Koledzy, grupa przedszkolna

Dziecięce relacje

 • stosowanie form grzecznościowych względem dzieci i dorosłych (w domu, w przedszkolu, na ulicy).

Komunikowanie się w grupie

 • dzielenie się swoimi przeżyciami.

Procesy poznawcze

Myślenie (twórcze)

 • przekształcanie figur w rysunki, np. koła – w słońce, linii ukośnej – w górę itp.

Uwaga

 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.

Słownictwo

 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Początkowa nauka czytania i pisania

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.

Elementy matematyki

Liczenie

 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów, z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

Intuicja geometryczna

 • wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.

Działalność plastyczna

Barwy wokół nas

 • rozróżnianie i nazywanie barw – podstawowych i pochodnych.

Zainteresowania plastyczne

 • rysowanie kredkami
 • malowanie: palcami, dłonią, pędzlem.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.

Muzyka i ruch

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

TYDZIEŃ II:

 

Treści programowe:

 

W świecie techniki

Działalność badawcza

 • uczestniczenie w zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał.

Środki transportu i ruch drogowy

 • poznawanie różnych rodzajów środków lokomocji i transportu, takich jak: rowery, samochody, autobusy, samoloty, statki.

Bezpieczeństwo

Dbałość o bezpieczeństwo

 • omawianie zasad właściwego zachowania się w środkach transportu
 • przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego.

Ziemia – planeta ludzi

Świat bliski i świat daleki

 • dzielenie się wrażeniami z pobytu poza swoim miejscem zamieszkania, np. wyjazdów do rodziny.

Procesy poznawcze

Myślenie przyczynowo-skutkowe

 • układanie historyjki obrazkowej (3 obrazki) według kolejności zdarzeń.

Uwaga

 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.

Słownictwo

 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Początkowa nauka czytania i pisania

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.

Elementy matematyki

Liczenie

 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów, z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

Klasyfikowanie

 • dopasowywanie i dobieranie przedmiotów tak, aby tworzyły pewną całość (np. to są klocki do budowania wieży, a te – do ułożenia domku).

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • malowanie: palcami, dłonią, pędzlem
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów (kolaż).

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.

Muzyka i ruch

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych

Aktywność ruchowa

– Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

TYDZIEŃ III:

 

Treści programowe:

 

Koledzy, grupa przedszkolna

Współdziałanie w grupie

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

Komunikowanie się w grupie

 • dzielenie się swoimi przeżyciami.

Procesy poznawcze

Myślenie (logiczne)

 • rozwiązywanie prostych zagadek.

Pamięć

 • powtarzanie z pamięci rymowanek, krótkich wierszy, piosenek.

Uwaga

 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.

Słownictwo

 • nazywanie przedmiotów i ich kolorów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.)
 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Początkowa nauka czytania i pisania

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.

Elementy matematyki

Liczenie

 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów, z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki
 • Działalność plastyczna
 • Zainteresowania plastyczne
 • rysowanie kredkami
 • malowanie: palcami, dłonią, pędzlem.
 • W świecie sztuki – muzyka
 • Muzyka i śpiew
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
 • Muzyka i ruch
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych
 • Aktywność ruchowa
 • Sprawność ruchowa
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa

uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

TYDZIEŃ IV:

 

Treści programowe:

 

Przyroda

Obserwacja przyrody

 • obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek.

Procesy poznawcze

Uwaga

 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.

Słownictwo

 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Początkowa nauka czytania i pisania

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.

Elementy matematyki

Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • malowanie: palcami, dłonią, pędzlem
 • lepienie: z plasteliny, masy solnej, masy papierowej
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.

Muzyka i ruch

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.
Skip to content