Zamierzenia 5-latki, gr II na luty 2022

Zamierzenia 5-latki, gr II na luty 2022

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc luty
w grupie 5-latków

 

 1. Baśnie, bajki, bajeczki

 

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • rozpoznawanie bohaterów znanych baśni,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • utrwalanie znajomości poznanych figur geometrycznych,
 • określanie, dlaczego dany element należy do jednego zbioru i do drugiego zbioru,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • reagowanie na ustalone sygnały,
 • wykonywanie układu ruchowego do piosenki,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się instrukcją,
 • rozwijanie aktywności werbalnej,
 • przedstawianie słowami uczuć i nastroju,
 • zapoznanie ze zjawiskiem topnienia,
 • poznawanie substancji, które topnieją,

rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu)
 • wyodrębnianie w słowach głosek początkowych (w nagłosie)

Przygotowanie do czytania

 • obserwowanie nauczyciela czytającego książeczki i podejmowanie prób naśladowania go (zainteresowanie nabywaniem umiejętności czytania)

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności ruchowej

Zainteresowania czytelnicze

 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów

Elementy matematyki

Intuicja geometryczna

 • nazywanie figur geometrycznych: koło, trójkąt
 • wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach

Liczenie

 • liczenie elementów w naturalnych sytuacjach, np. ręczników w łazience, par butów w szatni, kwiatów w wazonie itp.

 

 

 

 

 

 1. Muzyka wokół nas

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne :

 • rozwijanie mowy,
 • dostrzeganie piękna muzyki,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • utrwalenie nazw wybranych instrumentów muzycznych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych,
 • rozwijanie umiejętności poruszania się w rytm muzyki,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • zapoznanie z akordeonem,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • próby wyrażania nastroju utworu muzycznego barwną plamą,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozwijanie aktywności twórczej.

 

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu)
 • wyodrębnianie w słowach głosek początkowych (w nagłosie)

Przygotowanie do czytania

 • obserwowanie nauczyciela czytającego książeczki i podejmowanie prób naśladowania go (zainteresowanie nabywaniem umiejętności czytania)

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności ruchowej

Elementy matematyki

Liczenie

 • liczenie elementów w naturalnych sytuacjach, np. ręczników w łazience, par butów w szatni, kwiatów w wazonie itp.

 

 

 • Nie jesteśmy sami w kosmosie

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne :

 • rozwijanie mowy,
 • zapoznanie z nazwami planet Układu Słonecznego,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • korzystanie w pracy plastycznej z dwóch technik,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • utrwalanie wiadomości na temat kosmosu, Układu Słonecznego,
 • rozwijanie aktywności twórczej,

przybliżenie postaci Mikołaja Kopernika.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu)
 • wyodrębnianie w słowach głosek początkowych (w nagłosie)

Przygotowanie do czytania

 • obserwowanie nauczyciela czytającego książeczki i podejmowanie prób naśladowania go (zainteresowanie nabywaniem umiejętności czytania)

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej

Elementy matematyki

Liczenie

 • liczenie elementów w naturalnych sytuacjach, np. ręczników w łazience, par butów w szatni, kwiatów w wazonie itp.

 

 1. Projekt Mój wymarzony zawód

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie preorientacji zawodowej,
 • poznanie różnego typu zawodów,
 • wzbogacenie słownictwa o słowa związane z omawianymi zawodami,
 • wyposażenie dzieci, poprzez różnorodne wzorce i własną działalność plastyczną, w podstawowe umiejętności w zakresie warsztatu plastycznego, co umożliwi im rozwój wyobraźni,
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości,
 • rozwijanie umiejętności formułowania pytań,
 • prezentowanie zdobytej wiedzy i nowych umiejętności związanych z realizacją projektu,
 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,
 • usystematyzowanie wiedzy dzieci na temat znanych im zawodów,
 • tworzenie dłuższych wypowiedzi na temat zawodów,
 • rozumienie wagi pracy ludzkiej,
 • poznanie specyfiki pracy malarza,
 • poszerzanie wiadomości na temat odwiedzanego miejsca pracy i wykonywanych tam zawodów,
 • rozwijanie umiejętności planowania własnych działań,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • podsumowanie działań podjętych w ramach projektu,

podsumowanie wiedzy na temat poznanych zawodów.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu)

 

Skip to content