fbpx

Lektor języka angielskiego

Hi. I’m  Anna. Jestem z wykształcenia lingwistką. Pisałam pracę magisterską z zakresu językoznawstwa, której przedłużeniem była rozpoczęta praca doktorska o tej samej tematyce w Państwowej Akademii Nauk w Krakowie. Tematem pracy była: „ Gramatyka generatywna jako przedłużenie paradygmatu falsyfikacjonistycznego w generatywizmie”. Podczas ponad dziesięcioletniego pobytu w Wielkiej Brytanii, dodakowo ukończyłam Kidderminster College- studied english for speakers of Other Languages at Advanced Level  and  Shrewsbury College of Art and Technology-Adult  Literacy Level 2.

Obecnie, od czterech lat pracuję jako lektor języka angielskiego w prestiżowej angielskiej szkole,  wykładając  często jako native speaker. Posiadam uprawnienia do nauczania dzieci już od 6 miesiąca życia. Zajęcia przeprowadzam wyłącznie! w języku angielskim, zwracając szczególną uwagę na tzw. Queen’s English.

Nauczam przede wszystkim poprzez zabawę, konkursy, gry, liczne piosenki oraz quizy tylko i wyłącznie w języku angielskim, wprowadzając także nawet u dwulatków tzw. Encyklopedyczną wiedzę. Oswajam dzieci z językiem angielskim  poprzez kreatywne zastosowanie obcego języka w życiu codziennym, ale też bardzo systematyczne posługiwanie się nim! A zwieńczeniem tej pracy jest to, że na koniec roku dziecko, które w ogóle nie mówiło po angielsku, nie tylko rozumie co się do niego mówi, ale co więcej, odpowiada na zadane mu w obcym dla niego języku pytania. I tu jest efekt WOW! To daje najwięcej satysfakcji w pracy lektorskiej.