Edu- ściąga – zabawy rozwijające kompetencje językowe

Edu- ściąga – zabawy rozwijające kompetencje językowe

Zabawy rozwijające kompetencje językowe dzieci.

 

 

Czas przedszkolny  jest okresem szczególnie ważnym w życiu dziecka nacechowany jest  działaniami poznawczymi oddziałującym na  wszystkie jego  sfery życia. Dzieci w tym okresie spotykają się z dużą ilością   wrażeń zmysłowych, emocjonalnych, a także  intelektualnych, które wpływają na ich rozwój. Jest to czas , w którym dziecko podejmuje z własnej  inicjatywy różne aktywności wpływające na rozwijanie  zainteresowań, zaciekawienie otaczającym go światem          i zaspokajaniem własnych potrzeb. Podczas codziennych zajęć dzieci rozwijają  swoje umiejętności językowe. Proces kształtowania języka trwa wiele lat i składa się z kilku etapów. Fundamentem jego jest praca z dzieckiem oparta na różnych aktywnościach językowych, które są realizowane zarówno w okresie   edukacji przedszkolnej jak i w warunkach domowych podczas codziennego kontaktu dorosłego z dzieckiem.  W ciągu dnia w  różnych sytuacjach dzieci starają się formułować oraz wypowiadać swoje myśli. Ma to miejsce najczęściej podczas zabawy, rozmów z rówieśnikami , zajęć edukacyjnych o różnym charakterze zabaw oraz aktywności, które mają na celu wpływanie na rozwój kompetencji językowych u dzieci jest wiele.

Poniżej przedstawię kilka przykładów, które w mojej ocenie sprawdzają się najlepiej podczas pracy z dzieckiem na etapie przedszkolnym. Należy pamiętać, że zabawy należy dobierać odpowiednio  do etapu kształcenia, wieku oraz indywidualnych predyspozycji u dziecka. Dobrą rozgrzewką językową, która powinna stać się stałym elementem dnia jest gimnastyka buzi i języka. Ćwiczenia takie, mają na celu usprawnienia narządu mowy.

 

  1. Gry i zabawy dydaktyczne – dostępne są gry o różnej tematyce np. memory, układanki sylabowe itp.
  2. Historyjki obrazkowe – zabawa ta oparta jest na wykorzystaniu zdjęć, obrazków przedstawiających różne sytuacje z życia codziennego. np. wydarzeń z bajki, która wcześniej została dobrze omówiona z dziećmi. Dzieci na podstawie rysunku omawiają co widzą na rysunku, wymieniają bohaterów bajek, można również zmienić kolejność omawianych sytuacji i poprosić o wskazanie odpowiedniej kolejności zdarzeń. W ten sposób rozwijamy pamięć, spostrzegawczość u dzieci.
  3. Zabawy ortofoniczne – oparte na naśladujemy odgłosy ptaków, zwierząt,  pojazdów.
  4. Inscenizacja bajki/opowiadania/piosenki – długość oraz trudność inscenizowanego fragmentu zależy od wieku dzieci.
  5. Praca z wykorzystaniem ilustracji w książce, może być połączona z czytanym równocześnie przez nauczyciela Oglądanie ilustracji  zarówno w grupie jak i indywidualnie sprzyja podejmowaniu przez dzieci wspólnych rozmów, interakcji pomiędzy rówieśnikami. Można prowadzić rozmowę kierowaną dotyczącą oglądanej ilustracji.
  6. Recytacje indywidualne, grupowe dzieci – wybór tekstów nalęży dostosować do wieku dziecka i jego indywidualnych predyspozycji.

 

 

 

LITERATURA:

  1. Bielska czasopismo „Bliżej przedszkola” nr 12/2013, „Inteligencja lingwistyczna oraz wrażliwość językowa u dzieci w wieku przedszkolnym”.

Opracowała nauczyciel wychowawca Sara Jodłowska-Adamiec

Skip to content