fbpx

Katarzyna Janikowska

Nauczyciel

Jestem absolwentką uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Logopedia oraz studia podyplomowe ma kierunku Spektrum Autyzmu – diagnoza, edukacja, terapia i rewalidacja, Oligofrenopedagogika, Przygotowanie Pedagogiczne oraz Zdrowie Publiczne.

Jestem nauczycielem z 5-letnim doświadczeniem. Swoje pierwsze doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam podczas pracy w żłobku, gdzie organizowałam czas najmłodszym dzieciom. Pracowałam również w poradniach psychologiczno- pedagogicznych i przedszkolach jako logopeda oraz nauczyciel-wspomagający. Ponadto staram się brać udział w kursach i szkoleniach, aby poszerzać swoją wiedzę. Praca z dziećmi daje mi dużą satysfakcję, lubię spędzać z nimi czas oraz przygotowywać dla nich ciekawe zajęcia. Uśmiech i zadowolenie dziecka jest dla mnie największą nagrodą i motywacją do dalszej pracy. Uważam, że praca z dziećmi jest wyjątkowa ze względu na swój nieprzewidywalny charakter i konieczność otwartości na zmiany. Nie ma w niej miejsca na rutynę i nudę. Możliwość obserwowania rozwoju dzieci jest szczególnym przywilejem, z którego można czerpać wiele radości.

Kursy i szkolenia:

  • Terapia ręki
  • Kompetencje Kluczowe w przedszkolu
  • Trening Umiejętności Społecznych (TUS)
  • Kurs Aktywnego Słuchania